Hopp til innhold

Rømt oppdrettslaks bekymrer fiskerne

Torsdag ga fylkesmannen tillatelse til å bruke garn for gjenfangst av rømt oppdrettslaks i Altafjorden. Så mye som 15.000 laks kan være rømt fra et anlegg i Øksfjord, og laksefiskerne er igjen bekymret for villaksen.

Oppdrettslaks på rømmen

Dette er en av laksene som kan ha rømt fra et oppdrettsanlegg i Øksfjord for en uke siden. Denne er fanget av Viktor Strøm i Altafjorden.

Foto: Kai Erik Bull

– Jeg observerte allerede mandag morgen at det var usedvanlig mye røring av laks. Det var fort gjort å se at det var oppdrettslaks, for den hoppa ikke i havet, den bare svømte som den gjør i merdene. Det var laks overalt, sier hobbyfisker Viktor Strøm i Alta.

Han ringte Fiskeridirektoratet i Vadsø, og fikk til svar at det bare var lov å fiske etter den rømte oppdrettslaksen i Øksfjord.

– Jeg ba om at vi måtte få prøve å fiske også i Altafjorden, for det var ikke tvil om at det var laks på rømmen også her, sier Strøm.

15.000 laks på rømmen

ALI-leder Tor Erland Nilsen

Daglig leder Tor Erland Nilsen i Alta laksefiskeri interessentskap sier de som berørt part stiller spørsmål om hva som egentlig skjer i oppdrettsnæringa.

Foto: Kai Erik Bull

Det var 10. september at meldingen om rømt oppdrettslaks fra et anlegg i Steinvik i Loppa kommune. Denne uka ble det først gitt tillatelse til gjenfiske i Øskfjorden, før det torsdag ble åpnet for fiske av rømt laks også i sund og fjorder i Vest-Finnmark, og ved munningen til Altaelva.

Ifølge Fiskeridirektoratet skal det være cirka 15.000 laks som har rømt fra anlegget i Øksfjord.

Nesten 600 laks er rapportert gjenfanget i Loppa. Frykt for oppgang i Altaelva gjør at det åpnes for fiske med kilenøter i munningen.

– Når det rømmer så mye laks, og vi som berørt part får inntrykk av at lite skjer, så er det klart vi stiller spørsmål, sier daglig leder Tor Erland Nilsen i Alta Laksefiskeri Interessentskap.

Fylkesmannen i Finnmark har gitt tillatelse til gjenfiske fram til 30. september.

Grieg Seafood sa torsdag at de ikke hadde tid til å stille til intervju med NRK.

I en pressemelding utlover imidlertid oppdrettsselskapet en dusør på 500 kroner per gjenfanget laks etter rømningen fra deres anlegg i Øksfjord sist uke.

De har opprettet mottaksstasjoner for laksen i Kræken i Loppa og Skaialuft i Alta, og betaler for hver laks som blir framvist fra og med 18.09.2014.

Ber næringa rydde opp

Et ekstraordinært laksefiske startet i dag i Øksfjord, etter at inntil 15.000 laks har rømt fra et lokalt oppdrettsanlegg som tilhører Grieg Seafood.
Oppdrettsselskapet har nå utlovet en dusør på 500 kroner laksen. 
Dagens fangst er stor og fet- Og fersk fra et oppdrettsannlegg i nabokommunen Loppa. 
Sync Viktor Strøm
Etter lakserømminga som skjedde i forrige uke har fylkesmannen i Finnmark i frykt for oppgang i Altaelva åpnet for garnfiske i fjorden, og helt inntil elvemunningen. 
Sync Tor-Erland Nilsen
Hittil er mer enn sekshundre laks gjenfanget etter lakserømminga. I Grieg Seafoods rapport til Mattilsynet like etter rømminga oppgir de at antallet rømte fisk er 30 stykk. Oppdrettsselskapet sier de ikke har tid til å stille til intervju med NRK idag, men skriver i en pressemelding at de vil betale 500 kroner per oppdrettslaks fisket opp i fjorden. Alta kommune ber nå om en time-out fra oppdrettsøkning i Norge:
sync. Laila Davidsen
Fritidsfisker ute med en skoleklasse i Altafjorden i dag - han er frustrert over gjentatte lakserømminger i fjorden.

Fiskere drar opp rømt oppdrettslaks i Altafjorden.

Ordfører Laila Davidsen i Alta kommune mener at nok en slik stor lakserømming er svært dramatisk for Alta.

– Det føre-var-prinsippet vi har ønsket å ha i vår kommune, det ser vi at har gått lenger enn det vi har forsøkt å få til, sier Davidsen.

Hun ønsker fortsatt næringa i kommunen, men vil ha en pause i utviklinga til man har fått oppdretten i tryggere rammer.

– Nå bør myndighetene lytte til hva både Alta kommune, og et tverrpolitisk fylkesutvalg har sagt på fylkeskommunen. Nå må man stoppe opp, se seg rundt og finne ut hva man kan gjøre for å sikre at dagens biomasse drives sikkert, der man har kontroll på lus og rømninger, sier altaordføreren.

Mye oppdrettslaks i fjorden

I Småvika noen mil fra Alta sentrum, har Viktor Strøm sammen med svigerbror Harder Småvik, halt i land store mengder laks. Der står han i fjæra og preparerer fisken før den ender i fryseboksen.

Det er oppdrettsfisk på rømmen som de har fanget på dorg etter noen timer på sjøen.

– Mest sannsynlig er det fisk som har rømt fra Øksfjord. Det vil jo fort vise seg om det er derfra den kommer. Det er nok en betydelig rømming som har skjedd der ute, sier han og legger til;

– Det her er helt forferdelig for Altaelva. Når den kommer opp i elva er det verre, for da kan den formere seg. Så lenge den går vill i sjøen er det ikke så farlig, mener Strøm.

– Den må i lukka anlegg

Rømming av laks 2001-2014 Oppdretternes innmeldte rømmingstall

Rømming av laks 2001-2014 Oppdretternes innmeldte rømmingstall.

Foto: Fiskeridirektoratet

Litt lenger ut i fjorden, på Storekorsnes, har de også fått med seg oppdrettsfisken som har rømt.

Torgeir Os er bekymret for utviklingen med stadig mer rømt oppdrettslaks.

– Det er helt foreferdelig. Oppdrettslaks som går fritt i fjorden er helt håpløst. Den må inn i lukka anlegg eller på land, mener Os.

Han mener det er en del folk som ikke tar sitt ansvar og holder fisken i merdene.

– De sier at de gjør alt de kan for å unngå rømninger, men det viser seg at det gjør de ikke, mener han.

Antall rømte laks (matfisk og settefisk)

År

Antall

2014

184 000

2013

198 000

2012

38 000

2011

368 000

2010

291 000

2009

225 000

2008

111 000

2007

298 000

2006

921 000

2005

717 000

2004

553 000

2003

409 000

2002

477 000

2001

272 000

Tall fra Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratets oversikt på antall rømte laks per 31.07.2014 i hele Norge.

Siste fra Troms og Finnmark