River boliger i Longyearbyen etter skredet

Denne helga startet arbeidet med å rive byggene etter snøskredet på Svalbard i februar. Store kjøretøy skal inn i boligområdet, og LNS ber folk vise aktsomhet.

River bygninger i Longyearbyen

RIVES: I Longyearbyen er arbeidet i gang med å rive bygningene som ble tatt av skredet i februar.

Foto: Frank Robert Jakobsen

River bygninger

SKREDSIDEN: I bakkant er skredsiden der de enorme snømassene kom ned.

Foto: Frank Robert Jakobsen

– Det vi har gjort frem til nå er å rive seks leiligheter, og knust dem med maskin, forteller administrerende direktør i LNS Spitsbergen Frank Robert Jakobsen.

Entreprenøren startet lørdag rivingen av byggene etter skredet som rammet Longyearbyen i februar. Ingen personer kom til skade som følge av de store snømassene som gikk fra fjellet Sukkertoppen. To store leilighetsbygg ble truffet i vei 228.

Støy og tunge kjøretøy

Tre av leilighetene sto skjevt da rivingsarbeidet startet lørdag

Frank Robert Jakobsen

BER FOLK PASSE PÅ: Administrerende direktør i LNS Spitsbergen Frank Robert Jakobsen ber folk vise aktsomhet.

Foto: Marcus Krogtoft / NRK

– Her har vi kun fjernet vinduer manuelt. Resten er blitt revet med maskin. De var veldig ustabile der de sto, forteller Jakobsen.

Selve rivingsområdet er stengt av. Men det er tungtrafikk fra rivingsplassen, og på Facebook ber LNS folk vise aktsomhet.

Beboere i området må også vente seg støy, forteller Jakobsen:

– Det er store gravemaskiner samt tungtrafikk med lastebiler midt inne i boligfeltet. Vi har derfor varslet publikum om at de må påregne litt støy, sier han.

Skoleelever engasjert

Et av mange hus som rives i Lognyearbyen

TO BYGNINGER KNUST: Slik så det ut før rivingen startet i helga.

Foto: Frank Robert Jakobsen

Bygningsrestene som det nå arbeides med å rive og fjerne, vil bli og lastet i en båt, og tatt i retur. Arbeidet vil foregå fram til og med tirsdag, opplyser Jakobsen:

– Deretter blir det en etterrydningsprosess til uka, ved å plukke småting på bakken. Vi har engasjert en del skoleungdom fra den videregående skolen.

Etter skredet i desember 2015 som krevde to menneskeliv, har det blitt iverksatt flere tiltak i Longyearbyen for å sikre beboerne mot fremtidige skred. En rapport fra desember viste at 34 bygg i Longyearbyen er utsatt for skred.