Risikovurdering av oppdrett

Tirsdag kommer risikovurderingen av oppdrett. Da legger Havforskningsinsituttet frem rapporten «Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2016». Havforskningsinsituttet inviterer de som er interesserte til å møte opp i lokalene deres tirsdag morgen. Det er Terje Svåsand, programleder for akvakultur, som legger frem rapporten. Dette melder Fiskeribladet Fiskaren.