Risikerer smell på 170 millioner ved nye Kirkenes sykehus

Reparasjoner, feilutbetalinger og manglende dagmulkter svir på pungen for Finnmarkssykehuset. Kostnadssprekken kan gi et dårligere helsetilbud i Finnmark, mener lokalpolitiker.

Sprekker Kirkenes sykehus

Etter at Finnmarkssykehuset overtok nye Kirkenes sykehus i september 2017 er det brukt 50 millioner kroner bare på å rette opp feil og mangler.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Byggingen av nye Kirkenes sykehus er snart ett år forsinket, men utfordringene står fremdeles i kø for Finnmarkssykehuset.

NRK kunne i slutten av mars melde at deler av bygget allerede har begynt å slå sprekker og at dusjområdene på alle sykehusets bad mangler godkjent membran.

Dette, og flere andre større og mindre feil og mangler, har medført at Finnmarkssykehuset per 26. mars har brukt 50 millioner kroner på reparasjoner – etter at de overtok bygget i september i fjor av den tyske hovedentreprenøren Cadolto.

Kirkenes nye sykehus

Planlagt åpning av nye Kirkenes sykehus er satt til juni, ett år etter opprinnelig dato.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Cadolto avviser betalingskrav

En gjennomgang NRK har foretatt viser at den endelige kostnadssprekken kan bli stor for Finnmarkssykehuset:

  • Nettavisa iFinnmark.no kunne den 22. mars fortelle at to fakturaer på til sammen 61,4 millioner kroner ved en feil ble utbetalt den tyske hovedentreprenøren. Entreprenøren er blitt bedt om å betale dette tilbake, men nekter.
  • Som om ikke dette var nok: Finnmarkssykehuset krever å få utbetalt døgnmulkter for forsinkelsene i prosjektet – et krav den tyske entreprenøren hittil har avvist. Ifølge iFinnmark.no er dette beløpet 57,5 millioner kroner.
  • Cadolto på sin side opplyser at de har utestående penger hos Finnmarkssykehuset. I en pressemelding datert 26. mars skriver Cadolto at:

    «Skulle man i den nærmeste tiden ikke komme til enighet, er det domstolene som må avgjøre saken. Cadolto beklager det uttrykkelig hvis det skulle komme så langt. Cadolto har stor tillit til det norske rettssystemet».

Det betyr at den økonomiske smellen for Finnmarkssykehuset, i et prosjekt med en opprinnelig planlagt ramme på 1,46 milliarder kroner, kan komme opp i 168,9 millioner kroner.

Ansiktsbilde av Lill-Gunn Kivijervi

Lill-Gunn Kivijervi, økonomisjef Finnmarkssykehuset.

Foto: Finnmarkssykehuset

Finnmarkssykehusets ledelse ønsker ikke å kommentere disse beløpene overfor NRK. Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi bekrefter imidlertid at man krever å få betalt tilbake de 61,4 millioner kronene som ved en feil havnet hos Cadolto – og døgnmulkter.

– Døgnmulktene er regulert i kontrakten og har et maksbeløp. Dette maksbeløpet er nådd, men selve beløpet vil vi ikke kommentere, sier Kivijervi.

Uenige om det meste

Finnmarkssykehuset og den tyske entreprenøren er uenige om det meste.

Finnmarkssykehusets prosjektledelse peker på Cadolto for å forklare både forsinkelser og feil ved bygget, mens den tyske hovedentreprenøren mener forsinkelsene skyldes forhold utenfor deres kontroll – som konkursen til Kirkenes byggservice og grunnarbeidene med selve sykehustomten.

De tyske arbeiderne er for lengst reist hjem og kommer ikke tilbake til Kirkenes før Finnmarkssykehuset legger mer penger på bordet.

Varslet om risiko i styremøte

I Finnmarkssykehusets styremøte 15. februar orienterte administrerende direktør Eva Håheim Pedersen om at det «foreligger en risiko knyttet til om døgnmulkt blir innfridd fra entreprenør».

Eva Håheim Pedersen

Eva Håheim Pedersen, administrerende direktør Finnmarkssykehuset.

Foto: Allan Klo/NRK

– Hva menes med det, Kivijervi?

– Risikoen i den sammenhengen skal forstås som at det vil være en usikkerhet knyttet til sluttoppgjør. Og døgnmulkt er en del av det sluttoppgjøret.

– Men dersom døgnmulkt er regulert i kontrakten, hvorfor er det da en usikkerhet knyttet til dette?

– Så lenge vi er i en prosess om et sluttoppgjør vi ikke vet utfallet av, er det alltid en usikkerhet.

– Så dere frykter egentlig at disse pengene aldri blir betalt?

– Det kommenterer jeg ikke.

Klar i månedsskiftet mai/juni

Finnmarkssykehuset opplyser nå at sykehuset skal være klar til å ta imot pasienter i månedsskiftet mai/juni, omtrent ett år etter planlagt åpning.

Foreløpig økonomiprognose for totalkostnadene er på 1,556 milliarder kroner. Oppretting av feil og mangler på 50 millioner kroner er inkludert i denne summen, opplyser Kivijervi.

– Hvem tar kostnaden for å rette opp feil og mangler ved bygget?

– Det er en del av sluttoppgjøret.

– Så den regningen går til Cadolto?

– Det er en del av sluttoppgjøret, svarer Kivijervi.