Hopp til innhold

Risikerer at fersk fisk blir dyrefôr når hurtigruta ikke kommer

Fiskeindustrien får trøbbel når Hurtigruten har kuttet ut de aller fleste avgangene. Bedriftsleder i Berlevåg krever at pengene som Hurtigruten får i støtte, nå må brukes på andre tiltak for kysten.

Berlevåg havn

Fisk som kommer i land i havna i Berlevåg blir sendt videre med Hurtigruten til blant annet Lofoten.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

I verste fall kan prima fisk ende som dyrefôr hvis transporten blir forsinket, sier Frank Arne Hansen, daglig leder for Lerøy Norway Seafoods i Berlevåg.

Han må nå sende fisken med vogntog langs veien etter at Hurtigruten ble somle-ruten tidligere i høst.

Koronapandemien og reiserestriksjonene var årsak til kuttene. Nå er ruteplanen full av røde advarsler om innstilte skip.

Hurtigrutens reiseplan i oktober 2020

Slik ser Hurtigrutens reiseplan ut i starten av oktober. Bar to av elleve skip trafikkerer ruta.

Grafikk: HURTIGRUTEN.no

Fiskerinæringa har vært vant til daglige avganger siden 1953. I dag sender Lerøy fisk mellom anleggene i Finnmark og Lofoten for å utnytte produksjonskapasiteten og holde de ansatte i sving.

– Hurtigruta har jo veldig stabile avganger fra de små fiskerisamfunnene på Finnmarkskysten. Det er trygt og greit, og du trenger ikke samle så store kvantum. Vi høyner kvaliteten på produktene når vi sender dem hyppig ut, sier Hansen.

Fylkesrådsleder i Troms og Finnmark, Bjørn Inge Mo (Ap), beskriver situasjonen som vanskelig for bedriftene.

– Jeg har fått tilbakemelding fra flere bedrifter om at de sliter. Jeg har også fått tilbakemelding fra både innbyggere og ledelsen i kommuner som sier at de får store utfordringer som følge av at antall avganger reduseres til to, sier Mo.

Frank-Arne Hansen

– Vi er avhengig av god logistikk, spesielt ned mot Nordland, sier Frank Arne Hansen i Lerøy Norway Seafoods.

Foto: Knut-Sverre Horn

Kan føre til mer tungtransport langs veiene

For Lerøy i Berlevåg er det ikke mulig å fylle et vogntog med 20 tonn fisk hver dag. Det betyr enten skyhøye utgifter til halvfulle trailere – eller sjeldnere avganger.

Det siste får konsekvenser for kvaliteten.

– Når vi ikke har kvantum nok til å lage produkter som vi ønsker å sende med hurtigruta, kan det bety at varene må brukes i produkter som gir mindre verdiskaping, sier Hansen.

Her nevner han dyrefôr som et – ikke ønsket – alternativ.

– Og det er jo trist.

Vogntogene er dessuten stikk i strid med det myndighetene har bedt næringa satse på.

– Miljømessig er det jo ikke bra at vi bruker mer tungtransport langs landeveien. Målet har jo vært å få mer på båt, og på jernbane der det finnes.

Ifølge Hansen er det vanskelig eller umulig å regne ut nøyaktig hva tapet blir.

Torsk

Fiskeindustrien frykter at fisk av god kvalitet ender opp som dyrefôr, dersom det ikke kommer en rask løsning.

Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

Fylkesrådslederen er enig i at flere vogntog på veiene ikke er en god løsning.

– Det er en utfordring og vi har et veinett som ikke er optimalt. Fylkesveier er det stort etterslep på, på grunn av manglende statlige bevilgninger over tid. Det er en dårlig løsning.

Han mener den beste løsningen er å sette inn flere båter i trafikk nord for Trondheim. På den måten mener han det kan løse problemet for de mest sårbare samfunnene.

Bjørn Inge Mo

Fylkesrådsleder i Troms og Finnmark, Bjørn Inge Mo, sier de vil øve et politisk trykk for å finne en løsning.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Krever oppfølging

Samferdselsminister Knut Arild Hareide har tidligere uttalt at det ikke er marked for full drift av hurtigruta.

I en e-post til NRK skriver han at han forstår fortvilelsen til kystsamfunnene, og at han skulle ønske at det var mulig å opprettholde normal drift.

– Dessverre er det slik at covid-19 har sterk påvirkning på om og hvordan vi reiser, og det merkes også på Kystruten som har betydelig færre reisende enn før.

Knut Arild Hareide

– Kystruten er viktig for mange lokalsamfunn langs kysten vår, og vi skulle alle ønske at vi kunne opprettholde normal drift, skriver Hareide i en e-post.

Foto: Terje Pedersen

Samtidig vil han følge med på utviklingen i saken.

– Vi er i dialog og får innspill fra mange aktører langs kysten. Jeg følger dette tett for å overvåke konsekvensene av dette, skriver Hareide.

Tidligere har Hareide sagt at han vil følge opp saken dersom reiserestriksjonene blir fjernet uten at det blir satt inn flere skip.

Frank Arne Hansen i Lerøy Norway Seafoods synes oppfølgingen godt kan komme fort.

– Nå betaler jo myndighetene en del tilskudd for at hurtigruta skal gå. Da er det veldig uforståelig at de plutselig kan kutte ut. Kanskje myndighetene kan ta tilskuddene tilbake og bruke dem på andre alternativer som er mer nyttig for oss på Finnmarkskysten.

Lasting av gods på Hurtigruta

Hurtigruten er det viktigste tilbudet for transport av gods i mange små kystkommuner.

Foto: Atle Markeng / NRK