Hopp til innhold

Risikerer å måtte betale for raset

Lyngen kommune kan risikere å måtte dekke noen av forsikringsselskapenes utgifter etter leirraset i Lyngen fredag.

Flyfoto av jordraset i Lyngen

Enorme jordmasser tok med seg to bolighus da raset gikk i Lyngen på fredag.

Foto: Ola Giæver Jr.

– Kravet kan bli reist hvis det viser seg at kommunen eller andre har vist uforstand og satt i gang byggeaktivitet som har utløst raset.

Det sier pressetalsmann i Trygg Forsikring, Roald Stigum Olsen.

To hus, biler og campingvogn ble tatt da store jord- og leirmasser raste ut i Lyngen fredag.

Usikkert ansvarsforhold

Under leirraset i Rissa i Sør-Trøndelag i 1978, der mer enn 20 hus og gårdsbruk ble tatt, var det graving av en fjøstomt som utløste raset.

Spørsmålet flere nå stiller seg er hvem som er ansvarlig for det som har skjedd i Lyngen.

Olsen vil ikke spekulere i det, men dersom det er kommunen skal forsikringskundene ikke bli skadelidende. De vil uansett få pengene sine sier han.

– En uenighet om hvem som står bak skaden skal ikke ramme kundene i det hele tatt sier Olsen.

Rapport om skredfare

Video Flybilder fra raset i Lyngen

VIDEO: Et 100 meter langt og flere titalls meter bred jord- og leireskred delte Fylkesveg 868 i Lyngen i to.

I 2005 utarbeidet NGU i samarbeid med Troms Fylkeskommune en rapport som sa at det burde utføres en nærmere skredfarekartlegging blant annet i området hvor raset gikk på fredag.

Kommunen kjente ikke til denne rapporten tidligere denne uka, selv om den har vært sendt til dem fra fylkeskommunen allerede i 2005.

Rådmann Leif Egil Lintho har tidligere sagt til NRK at det til tross for rapporten ikke er gitt at de ville startet egne undersøkelser dersom de kjente til den.

Ga muntlig tillatelse til arbeid i området

Tirsdag ble det kjent at det lokale selskapet Høyvik Transport har fylt minst 1.000 kubikkmeter steinmasse i fjæra i ukene før raset gikk.

Selskapet har søkt kommunen om å få kjøpe tomt med tanke på å fylle ut strandområdet og bygge naust og kaianlegg der.

Ordfører Hans Karlsen (FrP) bekreftet at han har gitt en muntlig aksept til å gå i gang med arbeidet, men understreket at det var under klar forutsetning av at alt det formelle var i orden.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.