RIB ulykkesrapport nesten ferdig

Harstad: Statens havarikommisjon (SHT) har gjennomført ekstramålinger på havna i Harstad og er i ferd med å sluttføre rapporten etter RIB-ulykka februar i fjor. Deretter skal rapporten kvalitetssikres og sendes ut til høring, blant annet til de berørte i England, sier Dag Liseth i SHT til NRK. Rapporten kan være klar i løpet av første halvår.