Hopp til innhold

Tiltalt politiadvokat mener hun er syndebukk: 15 av 22 jurister i politiet sluttet

Politiadvokaten som er tiltalt for å somle med en straffesak, mener hun ble et offer for bemanningskrisen ved politidistriktet. Hun har nektet å betale boten.

Forsvarer John Christian Elden og hans klient politiadvokat Line Skjengen under rettsaken mot sistnevnte i Hammerfest tingrett.

Advokat John Christian Elden forsvarte politiadvokat Line Skjengen i Hammerfest tingrett. Han ba om full frifinnelse.

Foto: Bethel Britto / NRK

Den kritiske mangelen på politiadvokater har vært omtalt i NRK og andre medier en rekke ganger.

Nå er problemet satt på spissen i en rettssak i Vestre Finnmark tingrett. Denne gangen sitter politiadvokaten på en uvant plass: På tiltalebenken.

Line Skjengen er en av de mest erfarne politiadvokatene i Finnmark politidistrikt.

Hun har fått en bot på 8000 kroner etter at hun ikke sendte en dom i en voldssak videre til statsadvokaten innen den fastsatte fristen.

Saken ble sendt for sent til at den kunne ankes, ifølge Spesialenheten for politisaker. De mener Skjengen har begått grov tjenesteforsømmelse.

Skjengen har den profilerte advokaten John Christian Elden som sin forsvarer.

Skjengen sa i sin forklaring at hun hadde vurdert å akseptere boten på 8000 kroner, men at hun fryktet at saken kunne medføre at hun i verste fall kunne miste jobben.

Derfor tar hun opp kampen for å bli renvasket.

Les også Godtar ikke straff for sommel med anke: «Sånt skjer hele tiden»

Politiadvokat Line Skjengen

Måtte prioritere saker

NRK har skrevet en rekke artikler om rettssaken fra 2021, der Skjengen kom frem til at det ikke var sikre bevis for de mest alvorlige punktene i tiltalen. Derfor mente hun det eneste rette var å frafalle disse punktene.

Hun erkjente å ha begått tjenesteforsømmelse da hun ikke sendte den videre til statsadvokaten innen fristen.

Hun mente samtidig at det ikke hadde vært anledning til å anke saken uansett. Derfor hadde hun prioritert andre saker hun oppfattet som viktigere, fremfor å sende dommen til statsadvokaten.

Politiadvokat Line Skjengen

Politiadvokat Line Skjengen i Finnmark er den eneste som blir straffet i en sak der mange i politiet gjorde feil. Nå forsøker hun å bli renvasket.

Foto: Bethel Britto

I retten fikk Skjengen støtte fra Sidsel Katralen, som var forsvarer for den tiltalte i voldssaken fra 2021.

Katralen mente det var riktig å frafalle en rekke av punktene. Ifølge henne manglet det bevis, og det var snakk om tiltaler som aldri burde vært reist.

Katralen fortalte at juristene som jobbet med saken «sluttet i tur og orden», og at de var «overlesset» med saker, etter hennes inntrykk.

Katralen viste til at saken hadde bred presseomtale, og hun mente det var oppsiktsvekkende at ikke statsadvokaten selv hadde bedt om å få saken tilsendt innen fristen for anke.

– Det er hans ansvar å ha styring i saksbehandlingen. For meg er det oppsiktsvekkende at han ukritisk sparker dette nedover til aktor, som gjorde den jobben hun skulle gjøre, sa Katralen.

Les også Satt 600 dager for mye i fengsel – forsvareren krever oppvask

Sidsel Katralen

15 av 22 sluttet på kort tid

Skjengen fortalte selv om et høyt arbeidspress høsten 2021.

Hun skulle over i en ny og krevende stilling som ansvarlig for volds- og sedelighetssaker.

Stillingen krever blant annet å gjennomføre tilrettelagte avhør av barn utsatt for vold og overgrep. Hun hadde også fått fadderansvar for en nyansatt. I tillegg skulle hun følge opp en student.

På en ukes varsel ble hun spurt om å overta den aktuelle saken som handlet om en voldssak mot en vanekriminell fra Finnmark.

Ifølge påtaleleder Morten Daae var det på dette tidspunkt stor gjennomtrekk i politidistriktet. Ifølge Daae kom og gikk 15 påtalejurister, av i alt 22, i løpet av en kortere periode.

Vitneavhørene av både Daae og politiinspektør Hege Føsund Christiansen, som er Skjengens overordnede, tegnet et bilde av Skjengen som en erfaren jurist. Hun var en som ledelsen kunne stole på og som de var avhengig av, og en som kunne ta over oppgaver ved sykemeldinger.

Skjengen selv beskrev en hektisk hverdag, der hun ikke hadde tid å rydde i e-postene sine, eller hadde tid å etterkomme alle forespørsler fra overordnede.

Skjengen forklarte seg om det hun opplevde som detaljstyring fra hennes nærmeste overordnede.

– Det var detaljstyring på et nivå jeg aldri har opplevd. Det å være påtalejurist er en selvstendig stilling, men mye av min tid har gått med til å svare leder på henvendelser, sa Skjengen.

Selv om det kom frem at Skjengen hadde mye å gjøre, mente aktor at hun burde ha sendt saken videre til statsadvokaten.

Thor Henry Larsen hos Spesialenheten for politisaker.

Thor Henry Larsen hos Spesialenheten for politisaker var aktor i saken mot Line Skjengen.

Foto: Bethel Britto / NRK

Fulgte Riksadvokaten

Forsvarer Elden mener at loven uansett ikke åpner for at påtalemakten anker en dom når tiltalen først er frafalt.

Han henviser til loven og til juridisk teori:

«En avgjørelse om frafall etter første ledd kan neppe omgjøres, i alle fall ikke etter at det er avsagt frifinnelsesdom», heter det i kommentarutgaven til straffeprosessloven. Boka er skrevet av blant andre høyesterettsdommer Knut Erik Sæther og tidligere lagdommer Hans Kristian Bjerke.

Elden sa i sin prosedyre at Skjengen ikke hadde nedprioritert å sende saken, men heller hadde opp-prioritert viktigere ting, som å etterforske overgrep mot barn.

En oppgave han sa at også Riksadvokaten har sagt skal prioriteres.

Dom vil falle innen 14 dager.

Voldssak Øst-Finnmark tingrett

Fikk psykologhjelp for å glemme overgrep – ble ikke trodd i retten da hun ikke husket alt

Flere nyheter fra Troms og Finnmark

Bertine Johnsen og Magnus Akselsen Rose på en strand i Finnmark.

Det koker i Nord-Norge: Delte badestrand med rein

Håkon Haldorsen sitter på panseret på Opelen sin rett utenfor Opel fabrikken i Frankfurt, Tyskland.

Håkons eventyr: Fra Alta til Marokko i en veteranbil

Brannhelikopter slipper vann over terreng i Brumunddal.

Setter to helikoptre i beredskap i Nord-Norge