Derfor stengte Mattilsynet pizzarestauranten i Kirkenes

En pizzarestaurant i Kirkenes er stengt i seks uker av Mattilsynet, grunnet dårlig hygiene, renhold og temperatur på oppbevaringen av mat.

Kirkenes

En pizzarestaurant i Kirkenes har fått seks ukers karantene for dårlig hygiene.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Mattilsynet har siden 2005 påpekt feil og mangler hos pizzarestauranten Siciliana AS i Kirkenes som nå er stengt og satt i karantene i seks uker.

– Vi har vel kanskje en følelse av at virksomheten ikke helt skjønner alvoret av det å følge reglverket, av å ha et internkontrollsystem og bruk e det. Som det i regelverket er tenkt at det skal brukes, sier May Tove Iversen i Mattilsynet.

Hun mener rutinene for driften ved pizzarestauranten som nå har fått karantene, har vært for dårlige.

– Det har vært forskjellige ting hver gang. Man kan ikke si at det er det ene punktet som har vært gjentakende. Det tyder på at rutinene ikke er helt gode, sier Iversen.

Har hatt flere pålegg

Restauranten har siden 2005 og til februar i år fått flere pålegg fra Mattilsynet. Advokat Kjell Ola Berg som representerer restauranten sier bedriften har tatt påleggene til etteretning.

– Man har nok tatt dem alvorlig nok. Det er likevel klart at når det har vært gjentatte bemerkninger, så må bedriften erkjenne at man ikke har vært flinke nok, sier advokat Kjell Ola Berg.

For strengt

Bedriften synes likevel karantenen er for streng, spesielt med tanke på at de har løpende kostnader.

– Man har jo en kostnadsside som ikke stopper disse seks ukene. Parallellt med det så fulgte man opp det siste pålegget innen fristen. man imøtekom alle påleggene og det var ikke noe å utsette på det som påleggene refererte seg til. Da synes man at det er strengt og heller ikke nødvendig å følge dette opp med en virksomhetskarantene, mener Berg.

Håper karantenen virker

En virksomhetskarantene er en svært alvorlig reaksjon mot et spisested forklarer Iversen i Mattilsynet.

– Det kan virke som seks uker er lang tid, men det er en virksomhet som har rettet opp i manglene hele tiden, sier hun.

Mattilsynet håper at den karantenen som er gitt på seks uker vil føre til at bedriften får bedre rutiner.

– Vi håper at de har fått tatt en skikkelig opplæring av de ansatte, og ser viktigheten av å ha kontroll på det de driver med, sier Iversen.

Restaurantens advokat Kjell Ola Berg sier de vil anke Mattilsynets vedtak.