Hopp til innhold

Får langt flere studenter framover

Rekordmange personer får tilbud om studieplass ved UiT. Ingeniørstudiene og muligheten til å få jobb er det som trekker folk.

Teknologibygget ved UiT

Teknologibygget ved UiT får langt flere studenter fremover.

Foto: Arkitektstudio AS

Økningen er på fire og en halv prosent. 3315 søkere får nå muligheten til å begynne ved universitetet.

Det er spesielt ingeniørutdanningene og førskoleutdanningene som utmerker seg i positiv forstand.

Oljenæringen

– Det er veldig gledelig for oss at vi for en slik økning. Vi ser det har sammenheng med den økte satsingen i oljenæringen i nord, sier instituttleder ved ingeniørutdanningen Terje Olsen.

Rektoren ved UiT er glad for at mange tar utdanning på områder hvor det trengs arbeidskraft.

– Jeg er veldig godt fornøyd med den store økningen i tilbud og med at den i år er størst der hvor samfunnet mest trenger det, sier rektor Jarle Aarbakke.

Vil fortsette å øke

Instituttlederen tror tallene bare vil øke i årene som kommer også.

– De signalene vi får fra oljeselskapene og regjeringen, er at de fortsetter å satse fremover og da kommer studentene. Vi snakker om en dobling fra 70 til rundt 140 studenter, og vi ser også en betydelig økning på forkursene vil ingeniørstudiene, sier Olsen.

Økning i Finnmark

Høgskolen i Finnmark øker også. Der er det 1944 søkere i år, mot 1679 i fjor.

I Harstad er høyskolen på nesten helt samme nivå som i fjor med 1324 søkere. I fjor hadde de 1321. Som tidligere år er det venteliste for å få plass på sykepleier- og barnevernsutdannelsene.

Samordna opptak (SO) sender i hovedopptaket 2012 ut 79 404 tilbud på landsbasis. Dette er 4 878 flere tilbud enn i 2011 og er en en øking på 6,6 %.