Rekordlite reinbeite på vidda

Det har aldri vært så lite reinlav på Finnmarksvidda siden målingene startet i 1987.

Reinlav

Aldri har det vært så lite reinlav på Finnmarksvidda som nå.

Foto: Steinar Bauge

I 1987 utgjorde lavdekket 19 prosent av Finnmarksvidda. I dag utgjør det bare 4 prosent. Reinsdyra har dermed mindre å spise noensinne.

Reindriftssjef Ivar Ekanger viser til at mange reineiere har etterlevd de pålagte reduksjonsplanene for flokkene sine, og at noen fortsatt har et år på seg før de må være i mål.

– Vårherre har bidratt med reduksjon av reintallet med den harde vinteren i år, men dette er en varsko om at Finnmarksvidda ikke tåler mer rein enn det er beite til, sier han.

Likevel vil han ikke betegne det hele som en miljøkatastrofe.

– Katastrofe-ordet er slik, at hvis man bruker det for ofte, så blir det blir det inflasjon i det. Men det er ingen tvil om at utviklingen er uheldig, sier han.