Rekordlite havis i Arktis i sommer

I over 30 år har forskere kartlagt havisen i Arktis. Aldri har det blitt observert mindre is i juli. – Laveste nivået av havis i Arktis noensinne, sier forsker.

Ny-Ålesund

Det går mot enda en minimumsrekord for havisen på den nordlige halvkule. Bilde viser hvordan smeltende is fra isbreer renner ut i Kongsfjorden ved Ny-Ålesund på Svalbard 2018.

Foto: Are Føli / NTB scanpix

Isen i Arktis smelter i rekordfart. Den minker i takt med nye varmerekorder som er drevet av klimaendringer.

I løpet av de siste tretti årene har havisen i Arktis forandret seg drastisk. Den har minket både i utstrekning og i tykkelse.

Fra forskere begynte å kartlegge hvor mye is det var i polhavet har mengdene nådd nye bunner stadig oftere.

Nå kan Nansen senter for miljø og fjernmåling fortelle at det går mot enda en minimumsrekord for havisen på den nordlige halvkule.

Lasse H. Pettersson Director, International cooperation and marketing

– Jeg har forsket på dette i årevis, og begynner å bli vant med at tallene går i samme retning, sier Lasse H. Petterson, forsker ved Nansen senteret.

Foto: Privat

– Mye mer is enn normalt har smeltet vekk i juli og august i år. Aldri før har vi sett mindre is i Arktis på sensommeren, sier forsker ved senteret, Lasse H. Pettersson.

Fortsatt er det rundt én og en halv måned igjen av smeltesesongen. Årets absolutte minimum utbredelse av sjøis inntreffer i midten av september.

– Til da vil ytterligere 30 prosent av isen vi ser nå ha smeltet vekk. Vi lener oss på robuste observasjoner som tilsier at i september vil ha det laveste nivået av havis i Arktis noensinne, sier Pettersson.

– Menneskeskapt oppvarming

Den tidligere minimumsrekorden for sommeren inntraff i september i 2012. Satellittmålinger har de siste ukene vist cirka 4 prosent mindre is i hele Arktis, enn det som ble observert i tilsvarende periode i 2012.

– Mengden is fra et år til et annet påvirkes av værforhold og økte temperaturer på grunn av menneskeskapte klimaendringer. Men vi ser en tydelig trend de siste ti årene at det blir mindre is, sier Pettersson.

Pettersson er ikke i tvil om hva som driver denne trenden:

– Jeg har forsket på dette i årevis, og begynner å bli vant med at tallene går i samme retning. Vi får kraftigere og klarere dokumentasjon hvert år på at klimaendringene smelter isen i Arktis i økende grad.

Nå er hele Sibir-kysten isfri. Det betyr at man kan kjøre med et handelsfartøy fra Europa til Asia over polhavet. Denne ruten har spådd å bli en alternativ handelsrute mellom Europa og Asia.

bilder av sjøis og feltarbeid fra et tokt Nansensenteret hadde til Polhavet i 2018

– Vi ser at det er mer i den Europeiske sektoren av Arktis, og at det har vært betydelig smelting i de østlige deler av Arktis, sier Lasse H. Pettersson, forsker ved Nansen senteret. Bilde viser en sammenligning av isutbredelse for 4. August i 2019 og samme dato i 2012.

Foto: National Snow and Ice Data Center / University of Colorado Boulder

Ond sirkel

I tillegg til at det er mindre is totalt, er isen også blitt tynnere. Siden 1979 har havisen i Arktis blitt redusert med rundt 10 prosent hvert tiende år.

Når havisen smelter blir mindre stråling fra solen reflektert. Det fører igjen til at klimaendringene skjer raskere.

– Havet vil da absorbere mer varme, som igjen gjør at isen smelter enda raskere, sier Pettersson.

Arktis

Aldri før har det vært så lite is i Arktis på sensommeren. – Mye mer is enn normalt har smeltet vekk i juli og august i år, sier Lasse H. Pettersson, forsker ved Nansen senteret. Arkivfoto fra 2015.

Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Et annet problem er at når mer is smelter, blir sammensetningen annerledes når noe av vannet fryser til igjen om vinteren.

Årsaken er hovedsakelig at etter hvert som større deler smelter, blir isen yngre og yngre for hver gang den fryser til igjen. Det gjør at isen blir mindre, og ikke minst tynnere.

Deretter oppstår problemene. For ny is har andre egenskaper enn eldre is. Jo nyere isen er, desto mer salt består isen av. En konsekvens av dette er at yngre is smelter raskere.

Det blir en slags forsterkende effekt. Mindre is fører til yngre is, som fører til at mer is forsvinner.