Hopp til innhold

Frykter reketråler i Lyngen skal synke:– Vi skal hindre at det blir noe miljøskade

Vanninntrenging gjør det vanskelig å fjerne reketråleren som gikk på grunn i Lyngen. Ombord i fartøyet er det 2.000 liter diesel og 400 liter hydraulikkolje.

Lenangstind på grunn

GRUNNSTØTT: «MS Lenangstind» har ligget på land helt Nord i Lyngen siden mandag morgen.

Foto: Odd Arne Hermansen / REDNINGSSELSKAPET

Utover kvelden skal Kystvaktskipet, sammen med Kystverket, finne ut hva som kreves for å fjerne reketråleren «MS Lenangstind» som gikk på grunn i Lyngen mandag morgen.

– Tid er avgjørende i en sånn sak og derfor er vi veldig ivrige med å få det fjerna det så fort som mulig, sier Øystein Høyvåg som er skipssjef for KV «Jarl».

Besetningen på tre var uskadd og ble ifølge Nordlys plukket opp av frakteskipet «Rubin».

Frykter at fartøyet skal synke

Hendelsen skal ha skjedd etter at fartøyet mistet motorkraft og styring, ifølge politiet.

Redningsskøyta «Skomvær III» og Kystvaktskipet «KV Jarl», har ikke lyktes med å trekke fartøyet av grunn etter flere forsøk.

– Etter et forsøk bestemte vi oss for å vente til det ble flo ved 15-tida. Da tok vi ikke sjansen på å slepe det ettersom det lå så dypt i vannet, sier Høyvåg.

Faren er at reketråleren skal synke.

KV Jarl

HJELPER: Kystvaktskipet KV Jarl har hjulpet til for å prøve å slepe det grunnstøtte fartøyet.

Foto: Odd Arne Hermansen / Redningsselskapet

Skal hindre miljøskade

Ved neste lavvann, i 21-tida, skal Kystvaktskipet undersøke fartøyets skader.

– Vi skal se på muligheten for å fjerne diesel, eventuelle miljøfarlige stoffer og løse gjenstander. Vi skal hindre at det blir noe miljøskade, sier Høyvåg.

Det er Kystverket som er ansvarlig myndighet for akutt forurensning.

– Vi har først og fremst fokus på miljø og fartøyet har 2.000 liter diesel om bord, 400 liter hydraulikkolje og en del smøreolje, som alle fartøy har om bord, sier Steinar Lodve Gyltnes, vaktleder i Kystverkets beredskapsvaktlag.

Frykten er at drivstoffet skal lekke ut i sjøen. Gyltnes sier at det er verneområder i området og at diesel er giftig for sjømiljøet.

Steinar Lodve Gyltnes

NØDLOSS: Steinar Lodve Gyltnes i Kystverket skal påse at eier av båten fjerner miljøskadelig last.

Foto: KYSTVERKET

Må nødlosse fartøyet

Kystverket har bedt skipsrederen om å gjennomføre en rekke tiltak for å hindre miljøskade. De har frist til tirsdag for å legge en plan for å gjennomføre tiltakene.

– Vi ber dem blant annet om å nødlosse fartøyet for å hindre at forurensning inntrer, og deretter å fjerne og berge fiskebåten, sier Gyltnes.

NRK har prøvd å kontakte fartøyets eier uten å lykkes. Reketråleren er hjemmehørende i Lyngen, ifølge fartøyregisteret.