Hopp til innhold

Reintall uten kontroll

Reindrifta er positiv til å bruke vekt på rein som indikator for å regulere reintallet.

Rein i innhegning
Foto: Frank Almås

Landbruksdepartementet vil ta i bruk nye metoder for å regulere reintallet, og reindrifta selv er positiv.

I dag er det nærmere 30 tusen rein for mye bare i Vest-Finnmark.

Reineier Nils Mathis M. Sara er en av de som har deltatt i Landbruks- og matdepartementets arbeidsgruppe for fastsetting av nye regler for beregning av øvre reintall.

- Ved å bruke vekt som indikator for å regulere reintallet vil reineierne ha fokus på bærekraftig drift, sier reineier Nils Mathis M. Sara.

I Vest-Finnmark er det i dag over 90 000 rein. Det er nesten 30 000 mer enn det skal være.

Å bruke vekt som indikator mener Sara gir en bedre ordning for å få ei bærekraftig reindriftsnæring.

- Det er noe som næringen har tatt veldig godt imot. De er veldig positiv på at man ser på rein og kordan de ser ut. Vekt, kvalitet og alt det der.

I dag er øvre reintall for Vest-Finnmark satt til 64 000 dyr. Men Sara vil ikke tallfeste hvor mange dyr det skal være i regionen.

- Det blir vanskelig å anslå antall dyr, og det er heller ikke viktig når man går etter kvalitet heller, sier Sara.