Hopp til innhold

Reinkaos i Tana

Reineiere måtte rive gjerde, nå har nabodistriktets rein kommet inn i deres vinterbeite.

Reinflokk

Rein fra ett distrikt har kommet inn på beiteområdet til et annet i Tana. Dette bildet er tatt i en annen anledning, og er ikke flokken som er innblandet i denne saken.

Foto: Máijá Holm Balto / NRK

Reibeitedistrikt 9, Čorgaš, har nå fått beskjed om å fjerne rein fra et område i Tana som brukes av nabodistriktet, distrikt 7, Rákkonjárga.

Mellom de to beiteområdene hadde distrikt 7 satt opp et gjerde for å skille flokkene, men har ikke fått lov til å ha det stående.

Nå har nabodistriktet, distrikt 9, fått beskjed om å fjerne sin rein fra området gjerdet sperret dem ute fra.

– Det har kommet rein fra distrikt 9 over og inn på vinterbeiteområdet til distrikt 7, hvor områdestyret har gitt pålegg om å føre reinen inn på lovlig beite, sier reindriftsagronom Ingolf Balto i Øst-Finnmark, om den spesielle situasjonen.

Måtte fjerne gjerdet

Reinbeitedistrikt 7 satt for et par år siden opp et gjerde langs grensen mellom de to beiteområdene. De hadde bare lov til å sette opp et midlertidig gjerde, og fikk nylig pålegg om å fjerne det.

Nå har rein fra distrikt 9 kommet over grensa, og områdestyret for Øst-Finnmark har gitt beskjed om disse må vekk. Distrikt 7 har søkt om et permanent gjerde, det kan ikke komme opp før beiterettighetene er klarlagt sier Balto.

Må gjete reinen nå

Ingolf Balto

Reindriftsagronom Ingolf Balto i Øst-Finnmark

Foto: Arnstein Jensen / NRK

– På bakgrunn av spørsmålet om beiterettighetene er i rettssystemet, så har vi sagt at behandlingen av et permanent gjerde legges på is inntil rettighetsspørsmålet er avklart, sier Balto.

Inntill det er klarlagt hvem som skal ha reinen sin hvor, ber Balto begge distriktene passe godt på dyrene sine.

– Gjeting må jo til der og kanskje man må endre driftsformen også. Ellers kan jo et gjerde være løsningen i framtiden, sier Balto.

Nyheter fra Troms og Finnmark