Uenig med rapport som hevder at reinen dør av sult

En ny rapport sier at de fleste rein dør av sult. Helt feil, sier reindriftssamene.

Nils Henrik Sara

Nils Henrik Sara, leder i Norske Reindriftssamers Landsforbund, reagerer på rapporten som sier at reineierne lurer til seg erstatning.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Norske reineiere har siden 2005 fått 370 millioner kroner fra staten i rovdyrerstatning. Men en ny rapport viser nå at de aller fleste rein dør av matmangel og sult, ikke av rovdyrangrep.

Norsk institutt for naturforskning (Nina) har på oppdrag fra Miljøverndepartementet og Landbruksdepartementet utarbeidet rapporten, som omhandler produksjon og tapsårsaker i reindriftsnæringen.

– De gode erstatningsordningene har utvilsomt presset dyretallet opp. Jeg har fått beskrivelser fra reineiere som sier at det ikke lønner seg å prøve å unngå tap. Det er mer lukrativt å ha tap og få erstatning, sier Nina-forsker Torkild Tveraa til Dagens Næringsliv.

Dør av sult

Rapporten konkluderer klart med at det er sult og dårlig kondisjon hos reinen som er hovedårsak til den høye dødeligheten.

På landsbasis ble det søkt om rovdyrerstatning for 35 prosent av kalvebestanden i 2011. Troms hadde det høyeste snittet, på 56 prosent.

– Da vi merket rein i Nord-Trøndelag, fant vi på det meste at dødeligheten som skyldtes rovdyr var på 15 prosent. Vi vet at tallet for Finnmark og resten av landet er lavere, sier Tveraa til avisen.

– Rovdyr utgjør en liten trussel mot reinen. Så enkelt er det, sier Tveraa.

– Skivebom

Norske Reindriftsamers Landsforbunds leder, Nils Henrik Sara, tror forskerne har gjort sitt beste, men at de har bommet på konklusjonen.

– Noe av det som står der, er vel riktig, sikkert, men hovedkonklusjonene holder ikke mål. Selv om forskerne sikkert har gjort sitt beste, er ikke virkeligheten slik den fremkommer i rapporten. Rovdyr er den store trusselen, sier Sara til DN.

Han mener reindriftsutøvere er som folk flest og når det oppstår tap uten at man vet årsak, blir det ført opp der det er mulig å få kompensasjon. Sara advarer sterkt mot å endre erstatningsordningene.