Hopp til innhold

Reineiere i rettsstrid

Møtes i retten for å avgjøre konflikt om beiteland.

Reinsdyr
Foto: Ragnar Christensen

En unik tvistesak om beiterett skal opp i Indre Finnmark Tingrett. Reinbeitedistrikt 13 går til sak mot reinbeitedistrikt 14a, fordi de hevder at de har eksklusiv rett til et beiteområde.

Prinsippsak

Beitedistrikt 14a mener på sin side at de gjennom mange års bruk har opparbeidet seg rettigheter i området. Forsvarer Geir Johan Haugen mener saken kan få en prinsipiell betydning.

- Jeg har jobbet i 30 år og det er første gang jeg er borti en slik beitekonflikt. Denne saken har også en viss prinsipiell betydning, ved at den tar opp hvor stor betydning den enkelte reineiers bruk av området har. Hvor lang tidsbruk som kreves for å skape rettigheter i forhold til andre, sier han.

Høye reintall

Haugens klient mener at begge reinbeitedistriktene har rettigheter i området som ligger øst for Karasjok og mot Polmak, mens reinbeitedistrikt 13 mener at de har eksklusive rettigheter på både høst og vinterbeitet.

Det har ikke vært mulig å få en kommentar fra reinbeitedistrikt 13, men Haugen mener at årsaken til konflikten er for høyt reintall hos begge distriktene.

- Hvis distriktene har et høyere reintall en det som er fastsatt, det kan lett føre til at det distriktet, og i dette tilfellet er det distrikt 13 som har et veldig høyt reintall, at de har behov for større beiteområdet og derfor fortrenger andre beitedistrikt, sier Haugen.

Lite dokumentasjon

Det er satt av fem dager til tvistesaken, hvor det finnes svært lite dokumentasjon på bruk av området.

- Man har jo ikke så mye skriftlig materiale. Noe er funnet i gamle arkiver, men det meste av bevisførselen vil komme gjennom parts- og eldre vitners forklaringer, sier Haugen.