Reineiere er trolig stresset

Den psykiske helsen til 3.000 reineiere skal undersøkes.

God mat

Flere tusen reineiere skal kartlegges for stress.

Foto: hha / NRK

En ny undersøkelse av 3.000 reineiere over 16 år starter i slutten av juli, og skal kartelegge reineiernes psykiske helse

Prosjektleder og spesialpsykolog ved Samisk Nasjonalt kompetansesenter, Snefrid Møllersen, sier reindrift og psykiske helse knapt er forsket på.

Hun tror reineiere opplever andre typer stress enn andre.

Leder i Norske Reindriftssamers Landsforbund, Nils Henrik Sara, tror det er interne forhold i reindriften som gjør reineierne streset.

Han sitter og som leder i styringsgruppa til for de som skal forske på reineiernes psykiske helse.

Sara tror det har vært tabu i reindrifta også å ta opp psykiske problemer, men avviser at det skyldes en machokultur.