Reineier kan slippe tvangsslakt

Det kan gå mot en løsning i saken mellom reineier Jovsset Ante Sara og staten. Sara tapte i Høyesterett og er allerede varslet om tvangsslakt.

Ung reineier, Jovsset Ante Sara, kjemper om sin egen fremtid i reindrifta.

Jovsset Ante Sara vant to runder i retten, men tapte til slutt det avgjørende slaget i Høyesterett. Han sto nå foran tvangsslakting av reinflokken sin.

Foto: LIv Inger Somby / NRK

Men i dag melder Landbruksdirektoratet at Sara har inngått en avtale med de andre reineierne i distriktet.

– Avtalen innebærer at Jovsset Ante Sara skal redusere til 75 rein, som reduksjonsvedtaket fra reindriftsstyret sier, sier Liv Berit Hætta, direktør for Avdeling reindrift i Landbruksdirektoratet, til NRK.

Hun henviser til partene for ytterligere detaljer om avtalen.

Jovvset Anta Saras advokat Trond Biti gjør det klart at Sara ikke har inngått avtalen med lett hjerte.

– Det er et bakteppe hvor det var risiko for Jovsset Ante Sara. Han ville havnet i stor gjeldstrøbbel hvis denne tvangsslaktingen ville blitt gjennomført, sier Biti.

– Avtalen er gjort nærmest i tvang. Han måtte gjøre noe for å unngå denne risikoen.

– Han beholder 75 rein. Hva med de andre reinene som er hans, hva gjøres med dem?

– Han merker nå om disse reinene til en person som står ham nært. Deretter må Jovsset Ante til neste år vurdere sine alternativer, og til neste vår må han se hvordan situasjonen er da.

Jovsset Ánte Sara (t.v.) og advokat Trond Biti

Advokat Trond Biti, her fotografert sammen med Jovvset Anta Sara i Høyesterett, sier at det fortsatt er uavklart hvor reinflokken skal være i fremtiden.

Foto: Frode Grønmo / NRK

– Må han forlate distriktet hvor han er nå?

– Det må tiden vise. Som det er nå, er det umulig å ha en fremtid med det reintallet han har. Saken er fortsatt i FNs menneskerettskomité, samtidig prøver vi alltid andre alternativer. Det er fortsatt uavklart hvor reinsdyrene hans skal være i fremtiden.

Motparten, reinbeitedistrikt 20 ved Aslak Ante Sara, har så langt ikke kommentert saken.

Selvstyret fungerer

Liv Berit Hætta sier direktoratet er svært glade for at det nå kommer en avtale.

– Det er ingenting som er bedre enn at det foreligger en avtale og man ser at selvstyret i næringa kan fungere.

– Det har nok vært dialog og prosesser i næringa og mellom utøverne mens vi har planlagt oppfølgingen av vedtaket. Det er all grunn til å berømme dem som har jobbet fram en løsning.

Direktoratet har forutsatt at reineieren som nå overtar deler av flokken til Sara, ikke selv går ut over sitt fastsatte reintall. Hætta sier direktoratet vil følge opp avtalen med kontrolltellinger av flokkene etter hvert.

Liv Berit Hætta

Reindriftsdirektør i Landbruksdirektoratet, Liv Berit Hætta.

Foto: Landbruksdirektoratet

Forståelig med rettssaker

Hætta sier striden om Saras reinflokk har tatt mye tid og ressurser, men at det er noe de aksepterer.

– Vi har full forståelse for at man har lyst til å prøve ut en sak helt til topps i rettssystemet i Norge. Det har vært en lærerik prosess, sier direktøren.

Etter at Sara tapte saken i Høyesterett, har staten fått rettens kjennelse til å gjennomføre en tvangsslakting av flokken hans.

En rekke politikere har reagert på at staten ikke har vært villig til å vente på at saken er behandlet i FNs komité for menneskerettigheter.

I morgen, lørdag, var det varslet en støttemarkering for Sara i Kvalsund i Finnmark.

Nestleder i Norske reindriftssamers landsforbund, Leif Ante Somby, sier han ikke kjenner den siste utviklingen i saken og derfor ikke vil si noe.