Regn gir økt skredfare

Mildvær og regn fører til økt skredfare i Troms fredag. Varsom.no varsler faregrad 4, altså stor skredfare. Noen store naturlig utløste skred kan forventes. Unngå opphold i skredterreng og utløpssoner, er oppfordringa. Varslet gjelder Sør-Troms, indre Troms, Lyngen og Tromsø. I Nord-Troms ventes faregrad 3, betydelig.

To store snøskred som gikk 05. april 2018 på Svartfjellet i Rotsunddalen i Troms
Foto: Akuttmedisinsk klinikk UNN/Luftambulansetjenesten