Regjeringen vil lovfeste bruk av barnehus

Regjeringen vil gjøre det obligatorisk at barn som er utsatt for overgrep skal avhøres på de statlige barnehusene. Det sa justisminister Anders Anundsen i Stortingets spørretime onsdag.

Barnehuset Tromsø

Barnehuset i Tromsø avhører mange barn som er utsatt for overgrep.

Foto: Laila Lanes / NRK

Ståle Luther

Ståle Luther er leder for Barnehuset i Tromsø.

Foto: Thomas Sørensen / NRK

Lovforslaget om obligatorisk bruk av barnehus håper regjeringen skal gjelde fra sommeren 2015.

– Det er veldig gledelig, sier Ståle Luther, leder på barnehuset i Tromsø.

– Et lov påbud som må til

Ståle Luther er veldig fornøyd med at justisministeren i spørretimen på Stortinget onsdag varslet at regjeringen vil komme med et lovforslag der man vil gjøre det obligatorisk å avhøre volds- og overgrepsutsatte barn på de statlige barnehusene.

Får Anders Anundsen det som han vil, er loven vedtatt innen sommeren 2015. Et enstemmig storting har allerede vedtatt at det er dette man ønsker – men å få det som lov er nødvendig mener Luther.

– Når vi etter fem år ennå ikke er tatt i bruk av alle tingrettene, er det et lovpåbud som må til, sier Luther.

Tingrett avhører barn selv

Alta tingrett er blant tingrettene som hovedregel velger å avhøre barna selv. Nå er bistandsadvokat i byen Roy Berntsen glad for at en lovendring vil komme.

– Jeg er tilhenger av at barnehus skal bli brukt. Jeg mener at det skal brukes i alle avhør av barn, sier Berntsen.

Berntsen mener det i dag er alt for vilkårlig hvordan barn blir møtt i vanskelige saker.

– Slik situasjonen er i dag brukes ikke barnehuset. Det betyr at det er litt vilkårlig hvilken oppfølging et barn får avhengig av hvilken kommune de bor i. Slik skal det ikke være, sier Berntsen.

Bryter tidsfrist

Etter loven skal barn kunne forklare seg 14 dager etter at en sak blir varslet, men så langt blir ikke denne fristen overholdt noen steder. Grunnen er at politiet bruker for lang tid.

Men justisministeren har bedt politidistriktene omdisponere ressursene sine for få dette på plass. Bistandsadvokat Berntsen mener de må få farten opp.

– Det jo rett vei, men det går alt for sakte. Dessuten er det mange andre momenter som spiller inn. Det kan hende at det tar lang tid før det avdekkes forhold som burde vært anmeldt, til politiet får kunnskap om det. Da tar det jo enda lengre tid, sier Berntsen.

Risikerer at barn glemmer

Konsekvensene av at det tar lang tid før barna får forklart seg, er alvorlige, ifølge Berntsen.

– Barnet vil glemme hvis det går for lang tid til avhør. Og da vil man ikke få fram den informasjonen som er ønskelig, sier Berntsen.

I Tromsø er man best i landet på kort behandlingstid, og Luther på Barnehuset i Tromsø merker bedring også i andre politidistrikt i landsdelen.

– Både Midtre Hålogaland, Vest-Finnmark og Øst-Finnmark gjør en kjempejobb nå med å komme dette i møte. Det har de startet med for en god stund siden. Uavhengig av de tiltakene som Politidirektoratet nå har bedt politidistriktene om å gjøre. Så vi opplever helt klart at utviklingen går rett vei, sier Luther.