Hopp til innhold

Skeptisk til at Innovasjon Norge får halvparten av Svalbard-pengene

Regjeringen vil gi 50 millioner kroner til arbeidsplasser og omstilling i Longyearbyen. Arild Olsen, leder i Svalbard lokalstyre, er skeptisk til at halvparten av pengene skal gå til Innovasjon Norge.

Taubanelageret Svalbard

Taubanelageret på Svalbard.

Foto: Ørjan Hansen / NRK

Et av hovedmålene i norsk Svalbardpolitikk er å opprettholde det norske samfunnet på øygruppen, derfor foreslår regjeringen å gi 50 millioner kroner til arbeidsplasser og omstilling i Longyearbyen. Det skriver regjeringen i en pressemelding.

Blant annet vil de styrke arbeidet med innovasjon og utvikling på Svalbard med 23 millioner kroner, finansiert over budsjettet til Nærings- og fiskeridepartementet.

– Vi vil ha en egen næring- og innovasjonsstrategi for Svalbard, og gi Innovasjon Norge en rolle i omstillingen av Longyearbyen. Dette skal legge grunnlaget for ny næringsaktivitet både på kort og lengre sikt. Regjeringen vil hjelpe Svalbard med å løse en vanskelig situasjon, sier næringsminister Monica Mæland.

Gruvedrift på Svalbard

Svea gruve Nord på Svalbard.

Foto: Meek, Tore / Scanpix

Skeptisk til penger til Innovasjon Norge

Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS har i mange år vært hjørnesteinsbedriften på øya. Men på grunn av lave kullpriser og store underskudd, har styret sett seg nødt til å stanse arbeidet i den nye Lunckefjell-gruva midlertidig.

Det betyr også at over 150 ansatte i Store Norske mister jobben.

Svalbardsamfunnet har siden vært preget av usikkerhet og uro.

Arild Olsen

Arild Olsen, leder i Svalbard lokalstyre, er glad for regjeringens bevilling. Han er likevel skeptisk til at 23 av millionene går til Innovasjon Norge.

Foto: LARS-EGIL MOGÅRD / NRK

Arild Olsen, leder i Svalbard lokalstyre, ser på bevillingen på 50 millioner som gledelig.

– Det er mye penger. Samtidig registrerer jeg at regjeringen vil gi 23 millioner av disse til Innovasjon Norge. Vi vet ikke hva disse pengene skal gå til, så jeg kan ikke svare på om det er positivt eller negativt, sier han til NRK.

Olsen mener det er feil at Innovasjon Norge skal ha en rolle i omstillingen av Longyearbyen.

– For vi har ikke mangel på planer og muligheter for Svalbard, det vi mangler er å få sydd planene sammen og få gjennomført dem. Derfor tenker jeg at pengene til Innovasjon Norge ville fått bedre anvendelse i lokalstyret.

4,5 millioner til lokalstyret

– Pengene skal blant annet legge til rette for økt etterspørsel etter arbeidskraft i anleggs- og byggebransjen i Longyearbyen. Tilskudd til Longyearbyen lokalstyre på 22 millioner kroner til vedlikehold og utbedring av infrastruktur, skal hjelpe til dette, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Han sier at det er viktig at arbeidet med omstilling og næringsutvikling i Longyearbyen fortsetter.

– For å sikre en lokal forankring av dette arbeidet foreslår vi 4,5 millioner kroner til Longyearbyen lokalstyre og 0,5 millioner kroner til Svalbard Næringsforening.

Fikk beskjeden gjennom media

Olsen forteller at Svalbard lokalstyre fikk beskjeden om bevillingen gjennom media.

– Det er trist at øverste politiske ledelse ikke informerte oss om dette på forhånd, det stiller jeg spørsmålstegn ved. Jeg har prøvd å få tak i næringsministeren og justisministeren for å få vite hva pengene til Innovasjon Norge skal gå til, men de har ikke vært tilgjengelige i dag, sier han.

Olsen medgir at det kan være fint at Innovasjon Norge ser på planene lokalstyret har for Svalbard med andre og friske øyne.

Den nye stortingsmeldingen om Svalbard legges fram våren 2016.