Hopp til innhold

Regjeringen vil fjerne styret i Innovasjon Norge Finnmark

Et nytt forslag fra regjeringen kan fjerne de regionale styrene i Innovasjon Norge og gjøre selskapet heleid av staten. Det er styret i Finnmark svært skeptisk til.

Innovasjon Norge

Illustrasjonsfoto

Foto: Innovasjon Norge

Regjeringen vil sørge for å gjøre Innovasjon Norge mer effektivt og enklere for kundene. Derfor foreslår de blant annet å gi hovedstyret større ansvar og handlingsrom, det betyr at føringen om at selskapet skal ha regionale styrer blir opphevet.

– Slik jeg leser det så ønsker regjeringen å fjerne alle de regionale styrene og kun ha et sentralstyre. Vi i Innovasjon Norge Finnmark har gitt en høringsuttalelse der vi har sagt at vi er negativ til dette. Vi mener det er en viktig effekt å ha et styre nært der ting foregår, klargjør styreleder for Innovasjon Norge Finnmark, Solveig Steinmo.

Solveig Steinmo

Solveig Steinmo styreleder i Innovasjon Norge, Finnmark mener det vil være negativt for Finnmark om endringene går i gjennom.

Foto: Lene Stavå

I en pressemelding som kom før helgen forklarer nærignsminister, Monica Mæland (H), forslaget slik:

Regjeringen vil gi hovedstyret større ansvar og handlingsrom til å utforme kundekontakt og saksbehandling til det beste for gründere, bedrifter og innovasjons- og næringsmiljøer. Det betyr at føringen om at selskapet skal ha regionale styrer blir opphevet.

Det er i følge Steinmo intern effektivisering og krav om innsparing på driften i Innovasjon Norge som har utløst disse endringene. Likevel skal det ikke gå utover bedrifter og gründere, ettersom staten har gitt mer penger til dette.

Ønsker staten som eneste eier

Forslaget fra regjeringen innebærer også endringer i eierskapet. Fram til nå har Innovasjon Norge vært eid av staten og fylkeskommunene i landet. Regjeringen ønsker å forenkle eieroppfølgingen ved å tilbakeføre eierskapet til staten. Også dette mener Steinmo vil slå dårlig ut for Finnmark.

– Det er en spesiel situasjon i Finnmark hvor vi har de regionale utviklingsmidlene som

Innovasjon Norge forvalter og deler ut til næringa. Når ikke fylkeskommunen er eier så er det usikkert hvordan de vil velge å bruke de midlene og om de fortsatt skal gå gjennom Innovasjon Norge. Vi tror det er uheldig for næringslivet i Finnmark, avslutter styrelederen.