Hopp til innhold

Regjeringen vil ha bort turistguider som ikke kan nok

– Ser at flere og flere guider ikke har kunnskap om miljøet på Svalbard, sier ministeren.

Turisme på Svalbard

FÆRRE GUIDER: Det er over 600 årsverk innen turisme på Svalbard nå, men antallet guider kan bli færre. Regjeringen vil ha bort dem som ikke har nok kunnskap om miljøet.

Foto: Nina Haabeth / NTB scanpix

Reiselivsnæringen på Svalbard har skutt i været de siste åra. Bare i 2018 kom nærmere 70.000 turister på besøk til øygruppa.

For å hindre at turismen går over stokk og stein i den sårbare naturen, vil regjeringen nå stramme inn regelverket.

Før jul kom nyheten om at det skal innføres tungoljeforbud. Det er også satt størrelsesbegrensninger på skip som skal seile i farvannene ved Svalbard.

Men nå følger regjeringen opp.

De vil stille enda strengere krav til de som skal ta turistene med ut på tur, enten det er på snøskuter, hundeslede eller med båt.

Hundespann på Svalbard

Hundespann på rekke og rad ikke langt fra Longyearbyen på Svalbard.

Foto: Heiko Junge

Guider som ikke kjenner naturen

Regjeringen vurderer nå å kreve at guider som vil jobbe på Svalbard er sertifisert.

– Vi ser at flere og flere guider ikke har kunnskap om miljøet på Svalbard. De kan ikke norsk. De er der i kun kortere perioder, og bidrar ikke til samfunnsutviklingen som vi ønsker i Longyearbyen.

Det sier samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp).

Regjeringen har nå satt i gang et arbeid med å få en ordning på plass. Men i tillegg skal regelverket om å forstyrre isbjørn, ferdsel og leiropphold også strammes inn.

Tybring-Gjedde

Samfunnssikkhersminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

Ifølge Ingvil Smines Tybring-Gjedde er antallet turister på Svalbard i overkant av det som er forsvarlig. Det både med hensyn til den sårbare naturen, beredskapen og tjenestetilbudet på Svalbard.

Færre guider

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier regjeringspartiene er opptatt av at reiselivet på Svalbard er bærekraftig. Han forstår at strengere regler kan føre til færre turister.

– Dette kan føre til at færre turister velger Svalbard, men det vil sikre et godt reiselivstilbud med god fortjeneste for de lokale aktørene, sier næringsministeren.

Ifølge Tybring-Gjedde vil regjeringen også vurdere å sette et tak for hvor mange guider man faktisk trenger på øygruppen.

– Vi ønsker oss helårs arbeidsplasser i Longyearbyen, sier Tybring-Gjedde.

– Bra for dem som har kurs

Ronny Strømnes, styreleder Visit Svalbard

Ronny Strømnes er styreleder i Visit Svalbard.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Ifølge Visit Svalbard er det i dag rundt 150 reiselivsaktører registrert på Svalbard. Kun en tredel av disse er en del av det organiserte reiselivet.

Visit Svalbard vil også ha bort folk som er useriøse. De hilser derfor en sertifiseringsordning for guider velkommen.

– Vi ser dette som det kanskje viktigste verktøyet for å demme opp for det uorganiserte reiselivet. Det har blitt ganske stort på Svalbard, sier styreleder Ronny Strømnes.

Ifølge han er det viktig at de som skal jobbe som guider har kunnskap nok til å bevege seg rundt i naturen – uten å sette fotavtrykk.

– Innføringen av en sertifiseringsordning er en anerkjennelse av de guidene som har gått på kurs, sier Strømnes.