Regjeringen med gavepakke til lærere i Finnmark og Nord-Troms

Regjeringen styrker den årlige nedskrivingen av studielånet for lærere i Finnmark og Nord-Troms til 45.000 kroner per år.

Marianne Haukland

Andrekandidat for Finnmark Høyre i stortingsvalget, Marianne Haukland, tror regjeringens satsing på grunnskolen skal gjøre resultatene i den videregående skolen bedre.

Foto: Gyda Katrine Hesla/NRK

I revidert nasjonalbudsjett som legges fram torsdag ligger det inne 20.000 kroner ekstra til nedskriving av studielån for grunnskolelærere i Finnmark og Nord-Troms.

– Grunnskolen anses som den viktigste faktoren for å få til et vellykket studie i den videregående skolen. Derfor er grunnskolen den viktigste bidragsyteren til kompetanse i Finnmark og Nord-Troms, sier Marianne Haukland i Finnmark Høyre.

Finnmark har i flere år slitt med høyt frafall og dårlige resultater i den videregående skolen sammenliknet med andre fylker.

Matteundervisning for lærerstudenter

Lærerstudenter i Stavanger (på bildet) vil også få nedskrivinga av gjelda – hvis de flytter til Finnmark eller Nord-Troms etter endt utdannelse.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Rekruttering

Lærere i grunnskolen får dermed nok en økonomisk gulrot for å bli i Finnmark eller Nord-Troms.

I dag får grunnskolelærere i Finnmark og Nord-Troms nedskrevet studielånet med 25.000 kroner hvert år som en særordning for alle yrkesgrupper i denne regionen.

Fra neste år økes altså beløpet for lærere i grunnskolen til 45.000 kroner. Ordningen gjelder også fagutdannende lærere som allerede jobber i skolene.

For nye lærerstudenter som starter utdanningen sin til høsten er det i tilegg mulig å sikte seg inn mot 160.000 kroner i følgende nye ordninger:

  • 50.000 kroner til studenter som fullfører femårig lærerutdanning på normert tid.
  • 55.000 kroner i tillegg til studenter som fullfører femårig grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 på normert tid.
  • 55.000 kroner til studenter som fullfører femårig lærerutdanning og deretter tar lærerjobb i Nordland, Troms eller Finnmark (ettergivelsen gis uavhengig av de to andre – og krever ikke at man tar utdanningen på normert tid).

Haukland håper styrket nedskriving av studielån også vil friste flere til å velge læreryrket.

– I møte med kommunene og skoleeierne er dette løftet fram som et av de viktigste tiltakene for å rekruttere lærere. Ordningen er viktig for å rekruttere gode lærere til regionen, men også for å få gode lærere til å bli, sier Haukland, og tilføyer:

– Risikoen for å ta høyere utdanning blir lavere. Som lærer gjør du en god samfunnstjeneste og er med på å skape alle andre yrker vi trenger. Men det gjenspeiler seg ikke alltid like godt i lønna, og da er et slikt tiltak fint for å kunne betale ned studielånet man har opparbeidet seg.

Johnny Ingebrigtsen

Hovedutvalgsleder for kompetanse i Finnmark, Johnny Ingebrigtsen (Sv).

Foto: Erik Lieungh

– Godt, men ikke nok

Utdanningssjef i fylket, Johnny Ingebrigtsen, mener det er et lite steg i rett retning. SV-politikeren er likevel ikke helt fornøyd med dagens regjering.

– Regjeringa kjenner godt til utfordringene i nord. De kunne gjort et større sprang. Men det som kommer nå, et personrettet tiltak er bra for å få dem som ønsker å søke lærerutdannelse, sier han.

Han etterlyser samtidig mer penger til skolene.

– Men vil ikke dette hjelpe da?

– Jo, men det hjelper ikke skoleeierne, kommunene eller fylkeskommunen, med de utfordringene vi har. Dette hjelper å gjøre jobbene mer attraktive. Det er vel og bra, men det er også andre ting som må stimuleres, sier han.