Regjeringen ønsker å gi full kompensasjon til Nord-Norge

Regjeringen presenterte fredag en rekke tiltak som skal gi full kompensasjon til bedriftene som rammes av full arbeidsgiveravgift i Nord-Norge.

Arbeidsgiveravgift

Stortingsrepresentantene Jan-Henrik Fredriksen (t.h.) og Frank Bakke-Jensen presenterte regjeringens forslag under en pressekonferanse i Alta fredag.

Foto: Rune Berg/NRK

På en pressekonferanse i Alta fredag presenterte stortingsrepresentantene Frank Bakke-Jensen (H) og Jan-Henrik Fredriksen (Frp) regjeringens forslag til kompensasjon for innføringen av full arbeidsgiveravgift.

Innføringen av full arbeidsgiveravgift gjelder sektorene transport, energi, produksjon av stål og syntetiske fibre, finans og forsikring.

Flere tiltak

Kompensasjonsordningen er som følger:

 • Fribeløpsordning innføres for alle sektorer som på grunn av EUs regionalstøtteregelverk ikke lenger får lavere arbeidsgiveravgift. Fribeløpsordningen innebærer at arbeidsgivere likevel ikke trenger å betale økt avgift opp til et gitt fribeløp. Arbeidsgivere med få ansatte vil kompenseres fullt ut gjennom fribeløpsordningen. Fribeløpsordningen gir en avgiftslettelse på 150 millioner kroner i 2014 og deretter 450 millioner kroner årlig.
 • Infrastrukturinvesteringer i Nord-Norge: Regjeringen foreslår kompensasjon i form av infrastrukturtiltak og økt statlig kjøp av persontransporttjenester på 1,6 milliarder kroner fram til midtveisgjennomgangen 2018, hvorav 124 millioner kroner i 2014.
 • Kjøp av transporttjenester: Fylkeskommunene blir kompensert med 44 millioner kroner i 2014 for økte kostnader til kjøp av transporttjenester.
 • Kompensasjon gjennom nettolønnsordningen. Det foreslås å øke tilskuddet til sysselsetting av sjøfolk for å ta høyde for at rederier innenfor nettolønnsordningen kompenseres med anslagsvis 25 millioner kroner i 2014.

Nye EU-regler

Nye EU- og EØS-regler forbyr regionalstøtte i Nord-Norge, og disse reglene presser fram kompensasjonsordningen. Innføringen av full arbeidsgiveravgift gjelder fra 1. juli 2014.

Ifølge en pressemelding fra regjeringen skal det gis full kompensasjon for innføringen av arbeidsgiveravgiften. Nye kommuner skal også inn i kompensasjonsordningen.

Statens inntekter fra arbeidsgiveravgiften anslås å øke med 1,2 milliarder kroner per år. Forslaget fra regjeringen om kompensasjoner tilsvarer denne avgiftsøkningen.

Nye kommuner

Regjeringen foreslår at 31 nye kommuner kommer med i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift.

De nye kommunene er:

 • Hedmark: Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Grue, Åsnes, Våler og Åmot
 • Oppland: Søndre Land og Nordre Land
 • Buskerud: Rollag
 • Telemark: Drangedal, Nome og Hjartdal
 • Aust-Agder: Risør, Gjerstad og Åmli
 • Rogaland: Sauda
 • Hordaland: Tysnes, Kvinnherad og Jondal
 • Møre og Romsdal: Vanylven, Sande, Stordal, Vestnes og Nesset
 • Sør-Trøndelag: Ørland, Agdenes, Bjugn (sone III) og Meldal
 • Nord-Trøndelag: Inderøy

Kompensasjon gjennom bagatellmessig støtte og kjøp av transporttjenester kommer alle arbeidsgivere i distriktene til gode.

Kompensasjon gjennom nettolønnsordningen vil i hovedsak berøre arbeidsgivere i Nordland, Troms og Finnmark.

Infrastrukturtiltakene er rettet mot de tre nordligste fylkene.