Regionreformen til høring i dag

I dag legger Rødt og Senterpartiet fram sine forslag
om å oppheve en sammenslåing av Troms og Finnmark. Dette skjer under en høring på Stortinget. Flere representanter fra Finnmark skal også si sitt i saken, blant annet fylkesordfører Ragnhild Vassvik,
leder av Norges Kystfiskarlag Arne Pedersen og
leder i organisasjonen For Finnmark, Randi Karlstrøm er til stede.