Reduserer tilbudet

Det blir 30 prosent færre avganger med kollektivtransport i Troms og Finnmark. Årsaken er vesentlig færre reisende, og for å skåne de ansatte, melder Troms fylkeskommune.