Reduserer skatt for reindrifta

I en statsbudsjettlekkasje til NRK foreslår regjeringen å øke reindriftsfradraget til samme nivå som jordbruksfradraget. Det blir også foreslått endringer i eiendomsskatteloven slik at reindriftsanlegg får samme unntak som jordbruk og skogbruk.

Rein spiser fôr fordi de ikke klarer å nå ned til lav og mose. Det er flere lag med is som hindrer dem. Derfor må reineiere fôre dem selv. Det vil de helst ikke.
Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK