Rederi klager på manglende støtte til selfangst

Tre rederier har fått tillatelse til å fange sel i 2017. Men bare ett av dem får statsstøtte. Det kan skape farlige situasjoner, mener Signe Korneliussen i rederiet Kvitbjørn A/S.

Bilde tatt av selfangstinspektør ombord på skuta «Kvitungen» i 2009

Rederiet Kvitbjørn AS har anket avgjørelsen om statsstøtte til selfangst.

Foto: Bilder fra selfangstinspektøren

– Det er lettere å lete opp fangst om man er flere i lag, og når det gjelder sikkerhet, er det ikke bra å gå alene båt i det farvannet, påpeker Korneliussen i rederiet Kvitbjørn A/S.

Korneliussen mener støtten på 2,5 millioner kroner burde vært fordelt på minst to av søkerne.

– Vi mener også at vårt rederi har større verdiskaping i forhold til måten vi ønsker å selge produktene våre på, sier hun.

Verken Tromsø-båtene "Meridian" eller "Kvitungen" blir å delta, siden hele støtten går til "Havsel" fra Alta.

Bilde tatt av selfangstinspektør ombord på skuta «Kvitungen» i 2009

Illustrasjonsfoto: Selfangst kan være farlig, og det er en fordel med flere båter i området, mener Signe Korneliussen i rederiet Kvitbjørn AS.

Foto: Bilder fra selfangstinspektøren

– Lite lønnsomt

Fiskeridirektoratet har mottatt søknader fra to rederier, to mottak og et selskap som legger opp til å være både rederi og mottak. Direktoratet mener det ikke vil være lønnsomt å gi flere rederi statsstøtte til selfangst i 2017. Derfor er det kun ett av tre rederi som har fått tillatelse til å drive fangst, som får statlig støtte. Det sier seksjonssjef i Fiskeridirektoratet, Atle-Bjørnar Birkeland til NRK.

– På bakgrunn av størrelsen på avsatt ramme, mottatte søknader, tidligere
erfaringer og tilskuddsordningens formål, har vi valgt å dele rammen på ett rederi og ett mottak. En oppdeling på flere rederi/mottakssamarbeid vil etter vår vurdering ikke gi lønnsomhet for noen av aktørene på nåværende tidspunkt.

Klager på vedtak

Beslutninga om å gi all statsstøtte til det ene av de tre rederiene som har fått tillatelse til å fange sel, er anket inn for Nærings – og fiskeridepartementet, via Fiskeridirektoratet.

Rådgiver i departementet, Alessandro Astroza bekrefter til NRK at de nylig har mottatt klagesaken, og at den blir behandlet så raskt som mulig da fangststart i utgangspunktet er 1. april.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Programleder Hege Iren Hanssen

Se Nordnytt med Hege Iren Hanssen