Redd mobbeofre ikke får hjelp tross nytt regelverk

Nettsiden nullmobbing.no skal gjøre det enkelt å varsle fylkesmannen om mobbing. Men «Foreldrenettverk mot mobbing» er bekymret.

Elin Magga

Elin Magga i foreldreutvalget er redd fylkesmannen ikke har ressurser til å behandle alle mobbesakene.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Elin Magga i «Foreldrenettverk mot mobbing» er positiv til den nye nettsiden som fylkesmannen står bak. Hun er likevel bekymret fordi hun er usikker på om fylkesmannen har nok ressurser til å behandle alle sakene de får inn på en skikkelig måte.

– All informasjon ut til foreldre og ansatte på skolene er bra. Det å kunne varsle digitalt er også veldig bra. Men i fjor behandlet fylkesmannen 161 saker. Vi vet at det er langt flere saker enn det. Jeg er bekymret for at fylkesmannen ikke har ressurser nok til å gå så langt inn i mobbesakene som hensikten er, sier Elin Magga.

Nettsiden ble opprettet i forbindelse med den nye mobbeloven som trådde i kraft i år. Loven gjør at ansatte i skolen har plikt til å varsle dersom de oppdager mobbing. Tar ikke skolen mobbingen på alvor kan elever og foreldre gå til fylkesmannen for å få hjelp.

Nullmobbing.no

Nullmobbing.no skal gjøre det lettere å varsle til fylkesmannen om mobbing.

Foto: NRK

Bedrer rettighetene

Nettsiden nullmobbing er kommet i gang for at det skal bli enklere å melde om mobbing eller krenkende adferd.

– Lovendringen myndighetene har kommet med i opplæringsloven, skal bedre rettighetene elevene har til skolemiljøet, sier Ole Håkon Haraldstad utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Finnmark.

Magga sier hun er spent på hvordan det nye lovverket kommer til å fungere i praksis, om foreldrene får den støtten de trenger, og om fylkesmannen har ressursene de trenger for å gå inn i enkeltsakene og opprette enkeltvedtak eller mobbesak.

– Intensjonen med den nye mobbeloven i opplæringsloven er veldig bra. Foreldre og barn trenger noen til å støtte seg på. Det å ha fylkesmannen på sin side er bra, sier Elin Magga.

Tirsdag sendte Brennpunkt dokumentaren om Arnar Vuolab Jørgensen som hadde ikke venner og ble mobbet gjennom store deler av oppveksten.

Arnar Vuolab Jørgensen på skolen

Tirsdag viste NRK Brennpunkt dokumentaren «Arnar og Mia» om 13 år gamle Arnar og mobbingen han opplevde på skolen i Karasjok. Under elevundersøkelsen i fjor meldte hvert tiende barn i 7. trinn på skolen i Karasjok at de har blitt mobbet flere ganger i måneden.

Foto: NRK Brennpunkt

– Handling som gjelder

Elin Magga forteller at Foreldrenettverket har erfart at det tar tid for alle å sette seg inn i det nye regelverket. Flere i nettverket har fortalt at skoler ikke vet hva de skal gjøre når de får melding om mobbing.

– Det vi trenger for at det her skal fungere er at loven blir satt i verk på en måte som gjør at skolen gjør det som er lovpålagt, sier Elin Magga.

Det som er avgjørende nå for at det skal bli bra er at skolen følger loven og at de som ikke har det bra får tiltak som virker. Da må skolen høre på dem det gjelder. Det er opplevelsene fra disse som må legges til grunn når tiltak settes i verk.

– Nå holder det med prat og fine rapporter. Nå er det handling som gjelder.