Hopp til innhold

– Holdningene legitimerer sosial dumping

Det kommer sterke reaksjoner på at deler av fiskerinæringen ikke ønsker tarifflønn for alle. Holdingene legitimerer sosial dumping, mener LO i Finnmark.

Sjømatforedling

Nye regler som krever at alle i fiskeindustrien skal ha tarifflønn. Det er ikke alle i bransjen like fornøyde med.

Foto: Eksportutvalget for fisk

Like før jul ble det innført såkalt allmenngjorte tariffavtaler i næringen, noe som forplikter alle bedrifter å følge avtalene.

Norske Sjømatbedrifters Landsforening, NSL, mener dette vil føre til konkurser og utflagging.

LO-sekretær Bjørn Johansen i Finnmark er rystet, og mener slike holdninger legitimerer underbetaling og sosial dumping.

– Hvis de tar avstand fra sosial dumping, så burde det være verdens minste problem for dem å være med på dette. Det er jo ikke for ingenting at denne allmenngjøringen har kommet, i og med at man har sett en del utfordringer i næringa, sier Johansen.

– Sosial dumping

Allmenngjøringen av tariffavtalene i fiskenæringen kom etter ønske fra LO som mente å kunne dokumentere en rekke tilfeller av sosial dumping blant fiskebedriftene.

Kritikken mot avtalen, fra blant annet Norske Sjømatbedrifters landsforbund, NSL, går på at lønnskostnadene nå blir problematisk høye. Administrerende direktør i NSL, Svein Reppe, avviser likevel at de tar lett på sosial dumping i næringen.

Svein Reppe

Administrerende direktør i NSL, Svein Reppe.

Foto: Norske Sjømatbedrifters Landsforening

– Organisasjonen NSL organiserer ingen som driver med lønnskriminalitet. Vi organiserer firmaer som forholder seg til norske regler og arbeidslivsregler. For oss i NSL ser det ut som at LO glemmer at vi er den del av næringslivsindustrien i Norge som er konkurranseutsatt.

Reppe sier at de lettere kunne støttet en allmenngjøringsavtale dersom minstelønna hadde ligget lavere.

Det får ikke LOs distriktssekretær i Finnmark, Bjørn Johansen, til å lette på kritikken.

– Jeg mener det er sosial dumping når de ikke er med å betale tarifflønn til sine ansatte.