Reagerer på kulturkutt

Fylkesråd for kultur, Willy Ørnebakk, mener at forslaget til statsbudsjettet for 2017 svekker fylkeskommunens mulighet til å være en regional utviklingsaktør på kulturområdet. Potten til lokale og regionale kulturbygg foreslås endret fra 63 millioner i 2016 til 47 neste år. Ørnebakk sier at dette blant annet vil bety at de vil kunne støtte færre prosjekter og at det blir større rift om pengene som finnes.