Reagerer på forsvarskutt i nord – lover kamp i Stortinget

Stortingsrepresentant Martin Henriksen (Ap) mener det tas flere riktige grep i det fagmilitære rådet, men reagerer på kutt i nord og det han synes er uakseptabel trenering fra Forsvarssjefen.

Martin Henriksen (Ap)

Stortingsrepresentant Martin Henriksen sier et sterkt forsvar i nord er viktig for hele nasjonen, og at kuttene fra forsvarssjefen må avvises klart og tydelig.

Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

– Det foreslås flere kutt og endringer som jeg mener er uakseptabel. Man fjerner Kystvaktledelsen fra nordområdene til Bergen, flytter helikoptre fra Bardufoss og man legger nesten ned rubbel og bit av forsvarsbyen Harstad, blant annet Kystjegerkommandoen, sier Henriksen.

Han mener det er forslag som er med på å svekke Forsvaret i Nord-Norge på sikt, og han sier at de må ta en grundig diskusjon om dette på Stortinget.

– Jeg håper at forsvarsministeren er en fornuftig dame og nå handler klokt, og ikke legger fram de samme forslagene til Stortinget.

– Vi må være villige til å bruke mer penger

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen la torsdag frem sitt fagmilitære råd. Han pekte på et stort behov for økte bevilgninger i årene som kommer, og skisserte en omfattende nedbygging dersom bevilgningene forblir på dagens nivå.

– Jeg mener vi må være villige til å bruke mer penger på Forsvaret og finansiere opp mange av de behovene dem har. Det blir kanskje ikke like mye som det forsvarssjefen ideelt sett ønsker seg, men skal vi ha et sterkt Forsvar og ruste opp i nordområdene, må vi være villige til å bruke penger på det.

Henriksen sier at skal Norge ha et sterkt forsvar i nord, må også mye av ledelsen være i nord. Ikke minst ledelsen for Kystvakta og ledelsen for Luftforsvaret.

– Jeg reagerer veldig sterkt på at forsvarssjefen gang på gang har trenert vedtak om at sjefen for Luftforsvaret skal flyttes til Bodø. Nå vil han ha en omkamp på det klare vedtaket fra Stortinget. Det mener jeg er helt uakseptabelt, og at Stortinget må sette en stopper for det.

Han tror også at Kystvakta som har en viktig oppgave i nordområdene tjenes best ved å ha en ledelse i nord.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen redegjør for de fagmilitære rådene han gir forsvarsminister Ine Marie Søreide.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen redegjør for de fagmilitære rådene han gir forsvarsminister Ine Marie Søreide.

– Håper de lytter til protestene

Stortingsrepresentanten tror det blir en stor diskusjon og kamp om dette i Stortinget, og sier at de kommer til å stå på fra Troms sin side for at disse funksjonene fortsatt skal være i Nord-Norge.

– Jeg håper at regjeringen og forsvarsministeren lytter til de protestene som nå kommer fra Nord-Norge, og ikke gjennomfører disse kuttene.

Det Henriksen trekker fram som positivt fra forsvarssjefens råd, er at man styrker kapasiteten på Evenes, og at man fortsetter å øke aktiviteten i Indre Troms.

– Det har vært en bærebjelke i mange år og det er jeg sikker på at det være også i framtiden. Det er de negative kuttene vi må få gjort om på.