Reagerer på FeFos rolle – ber Frp gripe inn

Thoralf Henriksen mener det er feil at Finnmarkseiendommen (Fefo) skal sitte som motpart i Utmarksdomstolen. Han oppfordrer regjeringspartiet Frp til å gjøre ord til handling og legge rettighetene til land og vann til kommunene – slik Frp selv ønsker.

Thoralf Henriksen

Thoralf Henriksen jobber i disse dager med et krav som fremmer kollektive rettigheter til hele befolkningen i Karasjok. Helst skulle han sett at kommunen forvaltet utmarka.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– FeFo har vokst langt ut over sine prinsipielle forvaltningsforskrifter, hevder Thoralf Henriksen i Karasjok-lista.

Karasjok kommune er nå under utredning for hvem som har rettigheter til land og vann i kommunen. Det har så langt kommet inn 46 krav om rettigheter fra familier, enkeltpersoner, foreninger og reindrift.

Men Henriksen ønsker en annen løsning. Han ønsker et samlet rettighetskrav til Karasjoks områder, som uavkortet ville gått til innbyggerne og som ble forvaltet av kommunen selv.

– Finnmarksloven slår fast at befolkningen har rettighetene. FeFo skulle ikke sittet som motpart til befolkningen i retten. Det skulle vært slik at de måtte fremme rettighetskrav, hvis dette var noe de ønsket å tilegne seg, sier han.

Jan Olli

Direktør Jan Olli sier de er uenig i at FeFo har vokst seg større enn det som var tenkt. Bildet er fra Finnmarkseiendommens styremøte i 2014.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Avviser utvidet rolle

FeFos direktør Jan Olli ser det ikke helt på samme måte. Han er uenig i at FeFo har vokst seg større enn det som var tenkt, og han sier det er en lovpålagt oppgave at FeFo tar stilling til Finnmarkskommisjonens avgjørelser – også i retten.

For der Henriksen mener FeFo jobber mot befolkningas rettighetsspørsmål, mener Olli at de forsvarer de samme.

– Vår tilnærming for sakene i Finnmarkskommisjonens rapporter er at hvis noen har rettigheter, så skal de anerkjennes. Vi har ingen egeninteresse her, rett skal være rett. Men vi forvalter også disse rettighetene på vegne av hele Finnmarks befolkning, og da er det vår plikt å påse at dokumentasjonen for kravene er god nok, sier han.

Rettigheter i Felt 4 Karasjok

Mange har meldt sine rettighetskrav inn for Felt 4, Karasjok. Flere enn de som er på disse tre kartene. Thoralf Henriksen utarbeider nå et kollektivt krav for hele Karasjoks befolkning til arealene.

Foto: Finnmarkskommisjonen

Frp: – Skulle aldri hatt FeFo

Henriksen i Karasjok ønsker at Frp kom mer på banen.

– Ja, nå som de er i regjering og har Justisdepartementet, så burde de gjøre slik de alltid har ment – gi kommunene rettighetene.

Jan-Henrik Fredriksen

Stortingsrepresentant Jan-Henrik Fredriksen (Frp).

Foto: NRK

Frps stortingsrepresentant Jan-Henrik Fredriksen bekrefter at de alltid har ment dette.

– Man snakker om å bli herrer i eget hus, men Frp mener at det skjer ved å styrke lokaldemokratiet og la kommunene forvalte utmarka. Det er bedre for lokaldemokratiet og det ville dempet konfliktnivået i Finnmark vesentlig, sier Fredriksen.

– Men hvorfor gjør dere ingenting, nå som dere sitter i posisjon og har justisministeren?

– Dette er en ting vi må spise. Vi fikk 16,3 prosent oppslutning ved forrige stortingsvalg. Alle de andre partiene synes ordningen med FeFo er god, og det må vi akseptere i et demokrati. Vi sitter med et mindretall, og kan ikke trumfe saker gjennom.

– Har dere prøvd?

– Hadde vi sittet med rent flertall så kunne vi fått til mer, men på et tidspunkt må vi akseptere oppslutningen vi har fått.