Hopp til innhold

– Du har feil type turister når de fisker ett tonn fisk om dagen

Det gode fisket på kysten trekker turistfiskerne til Norge, med fangster på opptil et tonn om dagen. Når de bare kan frakte med seg 20 kilo ut av landet, frykter lokalbefolkningen at mye av fisken går til spille.

Torsk

Det er mange turister som har fått stor torsk, men det er det ikke alle som er glad for.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

– Jeg har flere ganger sett folk som har stått og skjært hundrevis av kilo med filet. Det er helt utrolig. Du har feil type turister når de fisker ett tonn om dagen, sier Ole-Gunnar Rasmussen fra Sørøya i Finnmark.

Han er en blant flere i lokalbefolkningen som reagerer på det han mener er et overfiske innenfor turistfiskenæringen.

Denne næringen har blitt populær over hele landet – totalt finnes det 985 registrerte foretak, og mange driver også uregistrert. I Rasmussens hjemkommune, med vel 1000 innbyggere, er det ni registrerte turistfiskebedrifter.

Til disse betaler turistene tusenvis av kroner for kost, losji og fiskerettigheter i Norge.

Turistene har ikke lov til å ta med seg mer enn 20 kilo fisk ut av landet, men likevel florerer det på Facebook med bilder av turister som har fisket tilsynelatende mer enn dette.

Ole-Gunnar Rasmussen

Ole-Gunnar Rasmussen er bekymret for at turistfiskerne skal ta opp så mye fisk, at det går ut over levebrødet til yrkesfiskerne.

Foto: privat

Ett tonn på én dag

Bedrifter, som Camp Halibut International på Sørøya, kan by på store fangster. Torsdag delte en av deres medarbeidere et bilde på sin Facebook-side, og skrev at de hadde tatt inn ett tonn på én dag.

Camp Halibut storfisk

Dette Facebook-innlegget fikk Ole-Gunnar Rasmussen til å reagere, fordi det kommer fram at turistfiskerne har tatt opp ett tonn fisk på en dag. Dan Eriksson presiserer dog at de slipper ut igjen 95 prosent av fisken som de tar opp.

Foto: Skjermdump / Facebook

– Fisket på Sørøya er helt vanvittig akkurat nå, sier daglig leder Daniel Eriksson.

– Skreitorskebestanden fra Barentshavet har vandret ned for å gyte, og det er ingen plasser i verden hvor det fanges så mye stor torsk som på Sørøya akkurat nå.

Eriksson sier at alle deres gjester må rapportere fisken de tar opp, og disse tallene sendes videre til Fiskeridirektoratet, som regulerer næringen. Om de får for mye fisk, slippes denne tilbake igjen i havet – og også dette rapporteres.

Han understreker også at de gjør sitt ytterste for å ikke skade fisken som de ikke skal beholde.

– Vi ønsker å bevare bestanden best mulig, sier Eriksson.

– Vi vil ha muligheten til å leve av et godt fiske lenge, og tenker derfor ikke kortsiktig.

– Tosidighet i regelverket

Kjell Gunnar Johansen er yrkesfisker på Sørøya. Hans inntrykk er at det tas opp unødvendig mye fisk av turister.

I tillegg reagerer han på at turistfiskebedriftene rettferdiggjør de gode fangstene med at de slipper ut fisken igjen.

– Hvis vi som yrkesfiskere tar opp en fisk og slipper den ut igjen, så er det store bøter som venter, sier han.

– Det er en tosidighet i regelverket. Vi blir passet på alt vi gjør, mens turistfisket har friere tøyler.

Kjell Gunnar Johansen

Kjell Gunnar Johansen er fisker på Sørøya i Finnmark. Han mener det er en dobbeltmoral i regelverket rundt turistfiske.

Foto: Privat

Johansen mener at turistfiskerne burde bli behandlet på lik linje med yrkesfiskerne, med kvote for hvor mye de får lov til å ta opp av havet, og ikke bare et tak for hvor mye de får lov til å ta ut av landet.

– Sånn som det er nå er det ubegrenset hvor mye de får lov til å ta opp. Yrkesfiskere må kjøpe kvoter for å tjene penger på fisken – det bør turistfiskebedriftene også.

Søppel på havet

Selv om fisket rapporteres til Fiskeridirektoratet, mener både fisker Johansen og Ole-Gunnar Rasmussen fra Sørøya at det ikke er god nok kontroll på hvor mye turistene tar opp fra havet.

– Det er ingen andre steder i verden du kan gjøre dette. Du kan ikke dra til Tsjekkia og jakte så mye reinsdyr du vil.

Halvsløyd skrei

Denne halvsløyde skreia ble funnet på kaia i Sørvær av en lokal fisker i fjor. Den var etterlatt av turistfiskere.

Foto: Stian Strøm / NRK

I tillegg påpeker Rasmussen at mye av den overflødige fisken kastes som søppel på havet.

Som NRK har skrevet om tidligere, har det blant lokalbefolkningen på Sørøya blitt oppfattet som et problem at en del turister tar opp for mye fisk, for så å kun skjære ut de beste filetene, og deretter etterlate halvsløyd fisk enten på kaia eller på havet.

– Turistene kaster mye fisk på havet, og ingen vet hvor omfattende det egentlig er, mener Rasmussen.

Aktuelt med ytterligere tiltak

For å regulere næringen er Fiskeridirektoratet avhengige av at turistfiskeviksomhetene selv rapporterer hvor mye fisk som hentes opp.

– Rapporteringen skal også inkludere fisk som er fanget, men som ikke tas med til land, skriver kommunikasjonsrådgiver Vegard Oen Hatten i en e-post til NRK.

Hatten opplyser om at mye av fisken slippes ut igjen, og viser til en artikkel fra 2018 som sier at «tidligere studier på torsk og kveite viser også at hvis ikke fisken er skadet, vil en høy andel av fisken som slippes ut overleve».

Videre skriver Hatten:

– Basert på erfaringene med de siste års regulering, og det tallmaterialet som er kommet inn, vil det i fremtiden kunne være aktuelt med ytterligere tiltak for å sikre en god balanse mellom næringsrettet virksomhet og bærekraft innenfor turistfisket.

Fritidsfiske

Det er Fiskeridirektoratet som regulererer turistfiskenæringen. De har satt et tak på maks 20 kilo fisk ut av landet for turister som besøker registrerte bedrifter. Uregistrerte bedrifter får ta med seg 10. Syv dager etterpå kan de ta med seg samme kvantum.

Foto: Ove Ronny Haraldsen / NRK

Frykter tap for heltidsfiskere

Ole-Gunnar Rasmussen er bekymret over utviklingen i turistfiskenæringen.

– Yrkesfiskere som fisker over egen kvote får bøter og inndragning. I turistnæringen er det ingen kontroll, sier Rasmussen.

Han frykter at praksisen tar levebrødet fra fiskerne.

– Fisken kommer jo fra en plass. Hvis det går ut over fiskerne, de som lever av å fiske, hvis turistene tar deres mengde fisk, så... Da er det trist.

Fisker Kjell Gunnar Johansen deler denne bekymringen – ikke minst fordi turistfiskerne har lengre sesong enn yrkesfiskerne. Når de får lov til å fiske helt fram til oktober, så fisker de ofte opp fisken som skal legge grunnlaget for neste års sesong.

– Den fisken forsvinner. Og det er den som mange av fiskerne skal leve av.

Siste fra Troms og Finnmark