Hopp til innhold

Lynsjestemning etter hundedrap: – Fullt mulig å unngå slike situasjoner, mener reineier

Raseri mot reindriftssamer og oppfordring til voldsbruk. Dette er reaksjonen etter at jakthunden Kiira ble skutt på Finnmarksvidda sist helg. En trasig og unødvendig konflikt, mener reineier.

Hunden til Ismael Forsblom funnet forsøkt bortgjemt og drept på Finnmarksvidda

Hunden til Ismael Forsblom ble funnet skutt og dumpet bak en stein.

Foto: Ismael Carl Torsten Forsblom / Privat

Det har brutt ut lynsjestemning på sosiale medier etter at en jakthund i helga ble skutt og drept av en reineier i Jotka utenfor Alta. Mange tar til orde for voldsbruk og boikott av reinkjøtt, mens andre snakker i nedsettende ordelag om samer generelt og reindrifta spesielt.

Skjermdumper fra Facebook. Fra saken om hunden Kiira som ble skutt.

I tillegg til generell hets mot reindriftsnæringa og samer, var det og flere som tok til orde for hevn mot reineieren.

Foto: Skjermdump

Konflikter kan unngås. Det mener en erfaren reindriftsutøver.

– Det å finne ut hvor det er rein er bare et tastetrykk unna. Selv blir jeg ofte kontaktet av jegere som spør om det er rein i området før de kommer til vårt reinbeiteområde og jakter, sier reineier Nils Henrik Sara fra Kautokeino

Nils Henrik Sara

Nils Henrik Sara har god dialog med jegere som jakter i hans beiteområder.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Sara har ingenting med det aktuelle distriktet eller saken fra helgen å gjøre, men han har lang fartstid i reindrifta, blant annet som leder for Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) i perioden 2009 til 2016.

– Jeg tenker at dette selvfølgelig er skadelig for reindrifta, men man kan prøve å se det fra reineiers side også. Ingen vil miste et dyr, en hundeeier vil ikke miste sin hund, men tror man at en reineier vil miste en rein, spør han.

– Man kan ikke bare dra rett til fjells og si at: her er det ødemark, så her slipper jeg hunden løs. Det finnes faktisk reinfrie områder, selv på høsten, sier Sara.

Har lov til å skyte

I den aktuelle saken er en reineier i tjueårene anmeldt og saken er under etterforskning. Det som blant annet er uklart er om hunden har lidd unødig før den døde og om reineier hadde rett til å skyte den.

Hundelovens paragraf 15 åpner opp for avlivning av hund, dersom den utgjør en klar fare for husdyr og tamrein.

Sara sier han ikke uttaler seg om den spesielle saken og at han absolutt ikke tar til orde for å skyte før det er nødvendig.

– Nei, nei. Det er absolutt ikke det jeg sier. Veldig mange reineiere tar hunder i bånd og fører dem tilbake til sine eiere. Det har jeg selv gjort mange ganger. Men ingen kan garantere for oppførselen til en hund. Alle har verdens snilleste hund. Det har jeg også. Men plutselig en dag går han amok, sier Sara.

– Det er frustrerende for dem som blir skadelidende og får en hund inn i en reinflokk. Det er risikosport. Nå er flokkene i tillegg fredet fordi det er paringstid. Da er flokken selvsagt ekstra sårbar, sier Sara.

– Ikke kontroll på hunden

NRK har forsøkt å komme i kontakt med reineieren som skal ha skutt harehunden Kiira i, men uten å lykkes. Distriktet som reineieren tilhører, har imidlertid sendt ut en pressemelding. Her sier de at hunden jaget reinflokken midt i paringstiden. «Hendelsen er særlig tragisk, men var nødvendig for å hindre at rein ble skadet. Det var også fare for at ulike reinflokker kunne bli blandet sammen», hevder reinbeitedistriktet.

– Reingjeteren som var på stedet fikk ikke kontroll på hunden og hundeeier var ikke å se. Det viser seg i ettertid at hundeeieren var 5–6 km fra hunden, skriver leder for reineierne i Jalgon-gruppen, Anne Marie Siri.

Ismael Forsblom fra Alta opplevde det værste en hundeeier kan oppleve. Hunden hans, Kiira, ble skutt og drept på vidda.

Ismael Forsblom er i sorg etter å ha mistet jakthunden Kiira. Han har ingen forståelse for at reineieren måtte skyte familiens kjæledegge.

Foto: Kai Erik Bull / NRK

Hundeeier Ismael Forsblom fra Alta avviser bestemt at hunden jagde reinflokken. Han har ingen forståelse for at reineieren skjøt hunden hans.

– Nei, så lenge den ikke jaktet på rein. Hadde den gjort det, så kunne jeg forstått det, sier Forsblom.

– Hadde dere kontaktet reineier før dere dro dit på jakt?

– Nei, det er FeFo sitt område og helt lovlig å dra dit å jakte, sier Forsblom.

Ifølge Einar Asbjørnsen, utmarksleder i Finnmarkseiendommen, FeFo, så kan det være lurt å ha dialog med reineiere før man drar på jakt. Selv om begge parter har lov å være i utmarka, er Asbjørnsen klar på én ting.

– Det er hundeeier som plikter å ha kontroll på sin hund.

Han sier at hunder kan forstyrre en reinflokk uten å gå til direkte angrep og at en harehund jakter i større sirkler enn en fuglehund.

Einar Asbjørnsen

Einar Asbjørnsen er utmarksleder i FeFo. Han sier de skal forvalte vidda til beste for både reineiere og friluftsfolk.

Foto: Eirik Palm/FeFo

Asbjørnsen tror en harehund kan forstyrre en reinflokk mer enn en fuglehund.

– Ja, det kan den nok. Nå er det ikke slik at hunder så ofte jager en reinflokk direkte, men at det er hund til stede kan forstyrre reinflokken slik at dyrene trekker en annen vei. Hvis den har los (jager, red.anm.) på en hare kan det virke mer forstyrrende, sier han.

Det aktuelle distriktet stiller seg undrende til at FeFo tillater jakt med løs hund i lovlige høstbeiteområder.

– Dette er etter vårt syn i strid med reindriftslovens – og hundelovens aktsomhetsregler. For å unngå slike episoder i fremtiden ber vi om at jegere og FeFo går i dialog med siidaer og reinbeitedistrikter, uttaler Anne Marie Siri.

Asbjørnsen i FeFo sier at det er årlig 5000 jegere i Finnmark og at de har gjort mange tiltak for å skjerme reindrifta. Blant annet å begrense antallet kort for tilreisende.

– Dersom vi skal stenge noen områder, er dette noe som må ut på høring, sier han.

Linda Heitmann

Leder i Alta jeger- og fiskerforening, Linda Heitmann, synes saken er trist. Hun går gjerne i dialog for å unngå konflikter mellom reineiere og jegere.

Foto: Kristian Sønvisen Bye / NRK

Linda Heitmann, leder for Alta jeger- og fiskerforening, sier det er mange jegere som prøver å finne ut av hvor det er mye rein før de skal på jakt. Men hun mener dette burde vært lagt inn i et system.

– Det er ingen jegere som ønsker å forstyrre reindrifta, sier Heitmann

Hun synes helgas sak er trist.

– Det er trasig for hundeeieren og det må være trasig for reineierne også, sier Heitmann.

Politiet har startet taktisk og teknisk etterforskning av saken, forteller politiadvokat Eline Stokkeland. Hunden Kiira vil bli sendt til obduksjon ved veterinærinstituttet.