Rapport fra 2011: Livsfarlig arbeidsmiljø i kommunal enhet i Tromsø kommune

– Jeg ble pålagt å utføre en elektrikeroppgave jeg ikke hadde lov til å gjøre. Da jeg nektet, fikk jeg en avviksmelding på nakken, og ble beskyldt for ordrenekt.

Kultur og idrett - Tromsø kommune

Flere ansatte i Kultur og idrett fikk psykiatrisk hjelp på grunn av det de oppfattet som mobbing og trakassering på jobben.

Foto: Kyrill Aira / NRK

Det sier Åge Enoksen, som tidligere var verneombud og ansatt i driftsseksjonen i Kultur og idrett i Tromsø kommune.

I dag er han pensjonist. Nå forteller han om et elendig og helsefarlig arbeidsmiljø i enheten han jobbet i.

Fra vondt til verre

I 2010 mottok Arbeidstilsynet en bekymringsmelding, og startet en undersøkelse av det psykososiale arbeidsmiljøet i driftsseksjonen.

Åge Enoksen

Åge Enoksen forteller om mobbing og trakassering ved hans tidligere arbeidsplass i Tromsø kommune.

Foto: Jan Riise Pedersen / NRK

– Da gikk det fra vondt til verre, forteller Åge Enoksen til NRK.

Bedriftshelsetjenesten Frisk fikk jobben med å kartlegge miljøet. Flere av dem som ble innkalt til bedriftshelsetjenesten forteller om overgrep og mobbing på arbeidsplassen i etterkant.

En fikk beskjed om at han ikke gjorde jobben sin, men ble samtidig pålagt flere arbeidsoppgaver.

Her er uttalelser fra flere tidligere ansatte som NRK har snakket med:

 • En ble stemplet som forræder.
 • En annen ble kalt for «brønnpisser» og frosset ut.
 • En faglært elektriker ble fratatt verktøyene sine. Han ble satt til å vaske i idrettshallene.
 • Etter 40 års tjeneste mistet en 60 år gammel betjent tjenestebilen. Han måtte deretter sykle rundt for å reparere og vedlikeholde idrettshallene i Tromsø.
 • En ansatt fikk beskjed av øverste leder om at det var bestilt time til han hos bedriftshelsetjenesten. Han spurte hvorfor. Svaret var at lederen mistenkte han for å ha Alzheimers sykdom. Dette ble raskt avvist av lege.
 • En kaller sine år i seksjonen som «et sant helvete».
 • Flere forteller om det de opplevde som klappjakt og innkalling til forhør hos ledelsen dersom man var mistenkte for å ha snakket med bedriftshelsetjenesten eller Arbeidstilsynet.
 • Noen ble fratatt lukrative vakter og overtid. Vaktene ble i stede gitt til sønner til sjefen og en avdelingsleder.

Har etiske regler

Tromsø kommune er med sine cirka 7000 ansatte en av Nord-Norges største arbeidsplasser. På papiret har kommunen et godt etisk regelverk.

Der heter det blant annet at:

Ansatte og folkevalgte i kommunen skal opptre i samsvar med våre verdier som er:

 • Respekt
 • Åpenhet
 • Mot
 • Anerkjennelse
 • Tillit

– Kommunen har ryddet opp

Øyvind Hilmarsen

Byrådsleder i Tromsø kommune, Øyvind Hilmarsen hevder de har ryddet opp i arbeidsmiljøproblemene i Kultur og idrett.

Foto: Ørjan Hansen / NRK

– Tromsø kommune grep øyeblikkelig fatt i problemet da det dukket opp. Kritikken fra bedriftshelsetjenesten er derfor ikke lenger relevant.

Det sa byrådsleder Øyvind Hilmarsen i samtale med NRK på hans kontor 5. august i år.

Siden 2013 har minst to fastleger sendt bekymringsmeldinger til Arbeidstilsynet.

Det er tre år etter at bedriftshelsetjenesten gjorde sin analyse av det psykososiale arbeidsmiljøet.

Flere ansatte i Kultur og idrett fikk psykiatrisk hjelp på grunn av det de oppfattet som mobbing og trakassering på jobben.

Bedriftshelsetjenesten konkluderte med et livsfarlig arbeidsmiljø i driftsseksjonen til Kultur og idrett.

Stoppet gruppearbeid

I seksjonen ble det satt ned seks arbeidsgrupper.

Daværende verneombud Åge Enoksen var i gruppa med navnet «rydde opp i uløste konflikter».

– Det tok ikke lang tid før ledelsen grep inn i denne prosessen. Etter 2–3 møter ble arbeidet stanset. Siden hørte vi ingen ting. Så langt jeg vet ble det ikke skrevet noen rapport fra den gruppa jeg sjøl var en del av. Jeg tror ikke at ledelsen likte det de fikk høre, sier han.

Også andre gruppemedlemmer forteller at deres arbeid ikke ble fullført.

Likevel rapporterte Kultur og idrett tilbake til Arbeidstilsynet at jobben var gjort, at arbeidsplassen var omsnudd og alt vel. Arbeidstilsynet var fornøyd med brevet og la vekk saken.

Mangler dokumentasjon

Bjørn Willumsen

Bjørn Willumsen er leder i Fagforbundet, Tromsø kommune.

Foto: Jan Riise Pedersen / NRK

Bjørn Willumsen er leder i Fagforbundet i Tromsø. Han etterlyste dokumentasjonen som Arbeidstilsynet hadde for å lukke saken.

– Vi har bedt om å få se den, men Arbeidstilsynet innrømmer at de ikke har noen annen dokumentasjon enn brevet fra Kultur og idrett. Der hevdes det at jobben er gjort, og at alt er bare bra med det psykososiale arbeidsmiljøet, forteller Willumsen.

NRK har gått gjennom Arbeidstilsynets postjournaler i den aktuelle saken. Heller ikke der finner vi spor av noen form for dokumentasjon.

Tilbake sitter vi bare med brevet fra Kultur og idrett til Arbeidstilsynet der de skriver at:

«Arbeidsplassen er omsnudd og at nye rutiner har ført til en bedret situasjon i seksjonen».

Bedriftshelsetjenesten beskrev i sin rapport et livsfarlig psykososialt arbeidsmiljø.

Likevel valgte Arbeidstilsynet å godta påstanden om at tilsynets pålegg til Tromsø kommune var gjennomført.

Stoler på kommunen

– Er det vanlig at Arbeidstilsynet slår seg til ro uten grundig dokumentasjon i saker der helsevesenet frykter at liv står på spill?

– Brevet fra Tromsø kommune var underskrevet av leder for enheten, verneombudet og tillitsvalgte i seksjonen. Da må vi stole på at det de hevder er riktig, sier Angela Westphal, som er tilsynsleder i Arbeidstilsynet..

– Hadde dere god nok dokumentasjon før dere valgte å lukke saka?

– Arbeidstilsynet innhenter alltid den dokumentasjonen som er nødvendig, både når vi åpner en tilsynssak og når vi lukker den, sier Westphal.

Fryktet selvmord

Bjørn Willumsen i Fagforbundet forteller om flere møter med traumatiserte ansatte.

Noen var så traumatiserte at de gikk med selvmordstanker.

– Jeg snakker om folk som er skadet av et psykososialt arbeidsmiljø som knekker normalt sterke mennesker, sier Willumsen.

Byrådet ble orientert

I august 2012 ble kommunens personalavdeling orientert om arbeidsmiljøet i Driftsavdelinga i Kultur og idrett.

Personalavdelinga alarmerte kommunens politiske ledelse ved ansvarlig byråd Jonas Stein.

Byrådsleder Øyvind Hilmarsen ble varslet i februar 2013.

NRK har ringt og sendt tekstmeldinger til seksjonslederen i Kultur- og idrett Drift for å få hans kommenter til kritikken fra Bedriftshelsetjenesten og Arbeidstilsynet. Men han har ikke svart på noen av henvendelsene våre.

NRK har også bedt byrådsleder Øyvind Hilmarsen om ytterligere kommentarer fra kommuneledelsen. Hilmarsen valgte å la den nyansatte kultur- og idrettssjefen, og fungerende kommunaldirektør, Lisa Hoen, svare på spørsmålene våre:

– Hva er din kommentar til at ansatte blir utsatt for et psykososialt arbeidsmiljø slik som det er beskrevet av bedriftshelsetjenesten?

– Jeg er jo ny som leder, men tidligere ledelse har tatt tak i dette. Det er gjort en del omorganisering, presisering av stillingsinstrukser, og det er flyttet på personalansvar, sier Hoen til NRK.

– I 2013 kom det en ny bekymringsmelding. Hva er gjort med den?

– Det har vært gitt lederstøtte og det er gjort presisering av arbeidsoppgaver. Vi anser denne saka for å være foreløpig ferdig. Det har heller ikke dukket opp nye bekymringsmeldinger. Jeg har så sent som i dag snakket med de tillitsvalgte i avdelingen. De sier at arbeidsmiljøet nå er godt, sier hun.

Startet nye undersøkelser

Sommeren 2014 varslet tilsynet nye undersøkelser av arbeidsmiljøet i driftsseksjonen i Kultur og idrett. Det skjedde på bakgrunn av en ny bekymringsmelding fra en fastlege.

I et brev til Arbeidstilsynet, underskrevet av blant andre daværende kultur -og idrettssjef Kåre Sørensen og nåværende verneombud Einar Heim-Dahl får det tidligere verneombudet og tillitsvalgte skylden for det farlige arbeidsmiljøet:

«Dette var et resultat av en ukultur som daværende tillitsvalgt og verneombud representerte. Den hadde ikke støtte blant de øvrige ansatte, eller representerte realiteten ......Vi har i dag et godt arbeidsmiljø og ryddige forhold».

Alle kan ikke bli fornøyd

Tilsynsleder Angela Westphal bekrefter at også denne saka er lagt på hylla av Arbeidstilsynet.

– Vi ville følge opp den forrige arbeidsmiljøundersøkelsen på bakgrunn av henvendelser vi fikk, sier hun.

– Men dere gikk ikke videre. Betyr det at Arbeidstilsynet er enige i påstanden om at det er det tidligere verneombudet og tillitsvalgte som var problemet?

– Nei, det er vi ikke. Men vi kan ikke forvente at alle er nødvendigvis er fornøyd med en prosess som har vært. Vi må vurdere innholdet i de bekymringsmeldingene som kommer, sier tilsynsleder Angela Westphal.

De fleste av dem som hevder de opplevde trakassering og mobbing i enheten har enten sluttet i jobben, har fått nye jobber i kommunen, eller gått av med pensjon. Flere av dem som NRK har snakket med forteller at de fremdeles sliter med ettervirkningen av sine opplevelser på jobben.

En av dem valgte å pensjonere seg på sin 62-års dag.