Melkøya-lekkasje kunne endt med dødsfall

Petroleumstilsynet mener det tok for lang tid fra gassalarmen gikk til trykkavlastningen på fakkelen slo inn, under gasslekkasjen på Melkøya i januar i år. Nå må Statoil redegjøre for håndteringen av saken.

Melkøya

Ved gasslekkasje skal trykkavlastning skje via fakkelen på Melkøya. Dette mener Petroleumstilsynet tok for lang tid ved lekkasjen i januar.

Foto: Allan Klo

– Vi reagerer på at det gikk for lang tid fra gassalarmen gikk til trykkavlastningen på fakkelen ble satt i gang ved lekkasjen på Melkøya. Vi ber Statoil redegjøre for hva de vil gjøre for å oprerere i tråd med regelverket etter dette, sier pressekontakt i Petroleumstilsynet, Øyvind Midttun.

Petroleumstilsynet slår i sin granskingsrapport fast at gasslekkasjen på Melkøya 5. januar 2014 kunne endt med at to personer døde.

Kunne blitt eksplosjon

– Dersom hydrokarbonlekkasjen hadde blitt antent, ville det blitt en ekspolosjon som kuknne medført to dødsfall. Det var én person i umiddelbar nærhet av lekkasjen og en person ute i anlegget som kunne ha blitt berørt, skriver tilsynet i en pressemelding.

De besluttet å gjennomføre en granskning av hendelsen på Melkøya 7. januar, der de har beregnet at lekkasjemengden av gass var på mellom 250-750 kilo.

– Vi valgte å granske hendelsen da lekkasjen var stor, og fordi vi ikke visste om volumet, sier Midttun.

Han fastslår at det er et alvorlig scenario, som likevel endte godt.

Var en teknisk feil

– Vi ser alvorlig på gasslekkasjen. Statoil igangsatte intern gransking etter dette, for å finne årsaken og forhindre at slikt skjer igjen, sier pressekontakt Ørjan Heradstveit i Statoil.

De har gjennomført de tiltak som adresseres i hovedfunnene i rapportene fra Petroleumstilsynet.

– Vi har innført et nytt handlingsmønster i kontrollrommet ved gasslekkasjer. Årsaken var en teknisk feil, og vi har derfor gransket annet utstyr i anlegget som kan få tilsvarende type feil, for å hindre at slikt skjer andre steder, sier han.

Ville finne ut hva som skjedde

I utgangspunktet gransker Petroleumstilsynet alle alvorlige hendelser, da det er viktig for tilsynet å finne ut hva som har skjedd. Nå har de sendt brev til Statoil om avviket i rapporten, der de ber om tilbakemelding innen 16. juni.

– Vi har tillit til at Statoil som operatør gjør det som er nødvendig for å få lukket avviket, sier Midttun i Petroleumstilsynet.

– Nå skal vi først gå gjennom rapporte, så kommer vi tilbake til svaret vårt på et senere tidspunkt, sier Heradstveit

Nyheter fra Troms og Finnmark

Sveinung Åsali Nordnytt

Sveinung Åsali gir deg nyhetene fra Troms og Finnmark