Rådyrinnvandring øker flåttfaren

Rådyr fra Sverige innvandrer til Nord-Norge.

Rådyrpar på rullebanen

I Sverige finnes over 800.000 rådyr.

Foto: Tom Edvinsen / NRK

Innvandring av rådyr fra Nord-Sverige til Nord-Norge kan øke risikoen for at flåtten etablerer seg i landsdelen.

I Sverige finnes det anslagsvis opptil 800 tusen rådyr i dag.

Rådyr er vertsdyr for flått, som bærer bakterien borrelia. Bakterien kan føre til sykdom hos mennesker.

Insektsforsker, professor Arne C. Nilssen ved Tromsø Museum sier at rådyr er et godt vertsdyr for flåtten.

– Den går jo på veldig mange. Den kan gå på smågnagere, den kan gå på fugl, og den kan også gå på elg, selvfølgelig. Vi har registrert en 20-30 forskjellige verter, men de gode vertene regnes rådyrene som, sier Nilssen.

Flått

To generasjoner flått. Flått i alle størrelser kan smitte borrelia-sykdommer.

Foto: Per Simon Mustvedt / NRK