Radisson Blu i streik

Ledelsen ved hotellet Radisson Blu i Tromsø er usikker på om de klarer å holde åpent når 70 ansatte tas ut i streik til helga. Det utgjør nesten tre fjerdedeler av staben ved hotellet. Det er brudd i lønnsmeklingen mellom Fellesforbundet og NHO Reiseliv som er årsaken til streiken. Personalsjef Vigdis Jenssen ved Radisson Blu sier det er for tidlig å si hva streiken får å si for drifta. I andre uttak blir til sammen 19 bedrifter og 251 medlemmer i Troms tatt ut.