Rådgiver i fylkeskommunen

Høyre-politikeren Tor-Arne Morskogen fra Tromsø er tilbudt stillingen som rådgiver for saker om forsvaret og beredskap for administrasjonen i Troms fylkeskommune. Morskogen er i dag sekretær for Høyre på Stortinget. Han har vært kommunestyrerepresentant i Tromsø, og politisk rådgiver både i fylkeskommunen og for det tidligere byrådet i Tromsø.