Hopp til innhold

Revejegere på Svalbard må vaksineres mot rabies

Alle som vil jakte polarrev på Svalbard må dokumentere at de er fullvaksinert mot rabies.

Vaksinering mot rabies

Alle må ha gyldig rabiesvaksine

Foto: Kjersti Strømmen

Sysselmannen har bestemt at det på grunn av smittefaren skal settes i verk særskilte sikkerhetstiltak.

Det er bare de fastboende på Svalbard som kan søke om å få jakte rev.

Dessuten blir jaktstarten utsatt fra 1.november til 1.desember på grunn av rabiesutbruddet på øygruppa.

Hittil er det funnet ti reinsdyr og tre polarrever med rabiessmitte.

Revefelle

Revefangsten foregår stort sett med feller

Foto: Espen Stokke / SCANPIX

Setter i verk sikkerhetstiltak

Verken Folkehelseinstituttet, Mattilsynet eller smittevernlegen på Svalbard tror at selve fangsten er farlig med tanke på å bli smittet av rabies. Forutsetninga er at man setter i verk sikkerhetstiltak.

Foruten at alle jegerne må vise fram vaksinasjonskort som viser fullvaksinering eller revaksinering mot rabies innen siste fem år må alle gjennomføre et kurs hos Sysselmannen.

Jegerne skal kurses i smittehygiene i tillegg til regler som gjelder for revefangst på Svalbard.

Den enkelte fangster er selv ansvarlig for at gjennomføring av revefangsten er trygg for seg selv og andre.

Dyrene må leveres inn

Det blir satt i verk særskilte hygienetiltak i forbindelse med pelsing av revene.

Fangsterne får ikke lov til å beholde de døde dyra sjøl i sine private frysere, men skal leveres fortløpende til Norsk Polarinstitutt.

Der blir de behandlet i superfryser for å sanere museparasitten Echinococcus multilocularis. Det skal gjennomføres særskilte hygienetiltak som er utarbeidet av Veterinærinstituttet.

Reveskinnene skal garves og merkes med chip av Sysselmannen før de leveres tilbake til fangsterne.

Video Rabies på Svalbard

Rabies på Svalbard