Quiz

Litt av en fugl! Er det nok til at du kjenner den igjen?

Her får du se bare snurten av en fugl. Men det er kanskje akkurat nok?

quizfugl
Foto: Knut-Sverre Horn

Flinke fuglefolk kan ofte identifisere en bestemt art bare på grunn av sangen, silhuetten eller et kort glimt av ett eneste kjennetegn.

Her har vi forsøkt å gjenskape noe av utfordringen ved flyktige observasjoner – i form av litt uvanlige bilder. Alle viser norske fuglearter.

Vanskelig? Kanskje litt.

Men du trenger ikke kunne alle de omkring 230 artene som hekker her til lands. Svaralternativene snevrer inn valget betydelig.

Lykke til!

1/12 Karismatiker

Quizfugl
Foto: Knut-Sverre Horn

Denne arten er hissig mot rivaler, noen ganger også mot fugler av andre arter. Derimot er den svært kjærlig mot sin make, og da er den på sitt mest sjarmerende. Merk deg glansen i fjærene. Hva er det?

2/12 Hulegraver

quizfugl
Foto: Knut-Sverre Horn

Legg merke til klørne. Dette er en kar som trenger føttene til mer enn å svømme. Hvilken art?

3/12 Nesten husdyr

quizfugl
Foto: Knut-Sverre Horn / Knut-Sverre Horn

Det er lange tradisjoner for å holde denne nærmest som et husdyr mange steder i Nord-Norge.

4/12 Fiskespiser

quizfugl
Foto: Knut-Sverre Horn

Hvem har fanget fisken?

5/12 Kjær vårgjest

quizfugl
Foto: Knut-Sverre Horn

Den opptrer i store flokker mange steder langs kysten fra mars–april, når den er på vei nordover mot hekkeplassene. Hva heter arten? (Det er en hann på bildet – hunnen ser litt annerledes ut.)

6/12 Bjellefuglen

quizfugl
Foto: Knut-Sverre Horn

«Fjellets nattergal» er et tilnavn på denne, som skjuler mye av sitt vakreste kjennetegn. Hva er navnet?

7/12 Høstgjest

quizfugl
Foto: Knut-Sverre Horn

Hodet er lettest å kjenne igjen, men mønsteret på vingen og stjerten er heller ikke til å ta feil av. Treet som fuglen letter fra, produserer favorittmaten – legg merke til de typiske bladene.

8/12 Vridd

quizfugl
Foto: Knut-Sverre Horn

Hodet ser ut til å sitte på et kulelager – typisk for disse fuglene. Hva heter arten?

9/12 Solsikkeentusiast

quizfugl
Foto: Knut-Sverre Horn

Denne kjente og kjære fuglen er fast gjest på fuglebrett over hele landet – i alle fall der det finnes fett eller solsikkefrø.

10/12 Nam!

quizfugl
Foto: Knut-Sverre Horn

Det har blitt en del færre av disse, i alle fall i deler av landet, men jakta starter like fullt i september hvert år.

11/12 Kritisk truet

quizfugl
Foto: Knut-Sverre Horn

Dette er en av de mest utrydningstruede norske hekkefuglene, og den har for lengst fått sin egen handlingsplan.

12/12 Kystfugl

quizfugl
Foto: Knut-Sverre Horn / Knut-Sverre Horn

Denne finnes langs hele kysten, fra Oslofjorden til Finnmark, og er nok den vadefuglen som flest kjenner til.

Ditt resultat

Du må svare på alle spørsmålene først.