Hopp til innhold

– Det ser lyst ut for pukkellaksen, men mørkt ut for en del elver

Pukkellaksen inntar for tiden mange vassdrag i Øst-Finnmark, og flere steder jobbes det utallige dugnadstimer for å få bukt med den fremmede laksearten. Likevel er det flere som mener at det allerede er for sent.

Pukkellaksen tas opp av kummene i Vestre Jakobselv.

Pukkellaksen har inntatt mange vassdrag i Øst-Finnmark i hopetall. Fiskere overalt jobber nå på dugnad for å bli kvitt laksen, selv om enkelte mener det er for sent for det.

Foto: Hanne Wilhelms / NRK

– Ambisjonene om å fiske opp pukkellaksen og få den til å forsvinne, er like fåfengte og tåpelige som planene om å fiske ut russerkrabben var for 25 år siden.

Det skriver Rune Ellingsen i en kommentar i Kyst og Fjord. Journalisten er klar på at pukkellaksen er kommet for å bli.

Rune Ellingsen - førstekandidat Sentrumslista Ny Tid, Røst

Rune Ellingsen tror løpet er tapt og at pukkellaksen er kommet for å bli.

Laksen som ble satt ut på Kolahalvøya på 70-tallet, inntar nå norske vassdrag i Øst-Finnmark i enorme mengder.

Langs Varangerfjorden er det flere lokale jeger- og fiskeforeninger som bruker mange dugnadstimer for å få den uønskede fisken opp fra elvene.

Rune Ellingsen mener innsatsen som gjøres er prisverdig, men nytteløs.

– Pukkellaksen er allerede tatt i indre Oslofjord, så den finnes langs hele kysten av Norge. Å prøve å utrydde den lokalt, som det gjøres i Finnmark, det er ikke sikkert at det har noe effekt.

En politisk utfordring

Ellingsen er ikke alene om å tro at det er for sent. Han får støtte av biolog Rune Muladal.

– Så lenge det er pukkellaks i de russiske elvene kommer det alltid til å være pukkellaks her. Nå er produksjonen av pukkellaks i de norske elvene blitt så høy at den er etablert for alvor.

Rune Muladal, daglig leder for Naturtjenester i Nord

Rune Muladal tror at det er for sent å få bukt med pukkellaksen.

Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Muladal påpeker at litt av problemet er at russiske forskere mener det er plass til mange flere pukkellakser i russiske vassdrag.

Dette skaper en politisk utfordring.

– Vi har en forvaltning i Norge som ønsker å få den bort. Så har vi naboen i øst som muligens ønsker at laksen skal være, sier biologen.

Selv om Muladal mener det er for sent å få bukt med hele bestanden, mener han det likevel er mulig å få kontroll i enkelte vassdrag.

Et eksempel han trekker frem er Vestre Jakobselv, hvor laksetrappen har blitt brukt som en laksefelle for å samle og ta ut pukkellaks.

– Det ser lyst ut for pukkellaksen, men det ser mørkt ut for en del elver, mener Muladal.

– Vi kjemper for livet

En annen elv hvor pukkellaksen bekjempes er Munkelva i Sør-Varanger. I et vanlig år går mellom 300 og 400 atlanterhavslaks opp denne elven.

Til nå er det blitt tatt ut over 8500 pukkellaks. Det tilsvarer mellom 12 og 15 tonn med laks.

Kenneth Stålsett, leder av fiskeutvalget i Sør-Varanger jeger- og fiskerforening.

Kenneth Stålsett har ingen planer om å gi opp kampen mot pukkellaksen i elvene i Sør-Varanger.

Foto: Kristin Humstad / NRK

Kenneth Stålsett, leder av fiskeutvalget i Sør-Varanger jeger- og fiskerforening, ser mørkt på situasjonen.

– Pukkellaksen kan overhodet ikke utryddes.

Stålsett har imidlertid ingen planer om å gi opp kampen. For han er det viktig å prøve å utrydde den lokalt.

– Vi må akseptere at den er her, men vi trenger ikke å akseptere at den skal opp i elvene våres. Det er to forskjellige ting, sier Stålsett.

Han mener det er viktig å fortsette kampen, ha feller i elvene og et mye mer effektivt uttak i sjøen for å bevare villaksen.

– Det som skjer nå er at vi kjemper for livet for å få fisken unna.

Bare én løsning

Rune Ellingsen mener at det bare er én løsning på pukkellaksproblemet, å se på fisken som en ressurs.

– Vi bør antakeligvis bare akseptere at skjedd er skjedd, og se på hva vi kan gjøre for å nyttiggjøre oss av pukkellaksen økonomisk.

Han trekker frem at fisken er en god matfisk frem til den kommer langt nok opp i elven og begynner å gyte, og at flere aktører i Finnmark allerede har tatt inn prøvepartier med pukkellaks.

Ved å kommersialisere fisken tror han at det tradisjonelle havfiske etter laks kan få en ny vår.

– Effektiv fangst i havet og feller

Stålsett ser for seg at kampen vil fortsette i 2023, når neste pukkellaks-år er.

– Jeg tror løsningen er effektiv fangst i havet. Også må vi ha gode, effektive feller i elvene som tar ned det manuelle arbeidet.

Rune Muladal mener også at den uønskede laksen må beskattes mer i havet.

– Man ser hvor mye innsats som kreves for å fjerne pukkellaksen i elven. Det kunne man unngått hvis man hadde fått mer pukkellaks bort fra sjøen. Det bør tilpasses fangstmetoder i sjøen som ikke går på bekostning av annen laksefisk.

Muladal mener også at det bør fangstes mer intensivt i de områdene hvor en vet at det oppholder seg mye pukkellaks i sjøen.

– Da er fisken av bedre kvalitet og den kan utnyttes som en ressurs. Med en gang den kommer til elvene er det et problem.

Pukkellaks, fisket av Nikolaj(tv) og Mattis(th) Christiansen i Vestre Jakobselv, Varanger.

Fiskerne Nikolaj og Mattis Christiansen fisker pukkellaks ute i Varangerfjorden. Det mener Muladal at man må legge mer vekt på, for at trykket i elvene ikke skal bli for stort.

Foto: Hanne Wilhelms / NRK