Provoseres av klimatittel

Varmere hav i den nordlige delen av Barentshavet, kan føre til mer torsk og nye fiskeslag som trekker nordover. Det mener flere forskere. Oppvarmingen av hav kan skape økt aktivitet av fisk i enkelte kystsamfunn i Troms og Finnmark. Men at Nord-Europa blir kalt klimavinner provoserer lokalpolitiker og klimaforkjemper, Kristin Mørch i Dyfjord i Finnmark.