Prøver bekrefter ILA-utbrudd i oppdrettsanlegg

Mattilsynet bekrefter at laks fra lokaliteten Tinnlandet i Hammerfest kommune var smittet av ILA-virus. Det er Grieg Seafood Finnmark som eier lokaliteten.

Oppdrettslaks i håv ved oppdrettsanlegg

SMITTET OPPDRETTSLAKS: Det er funnet ILA-smitte på oppdrettslaks ved Grieg Seafood Finnmark sitt anlegg på Tinnlandet i Hammerfest. Bildet er fra et av selskapets andre lokaliteter.

Foto: André Bendixen / NRK

På lokaliteten er det slakteklar laks til en verdi på mer enn 200 millioner kroner, ifølge Mattilsynet.

Laksen fra merden der det ble påvist smitte, er allerede slaktet ved selskapets slakteri på Simanes i Alta, men resten av laksen kan ikke slaktes ved dette slakteriet.

– Denne laksen må slaktes i et såkalt lukket anlegg, sier spesialinspektør i Mattilsynet Sofus Olsen. Dersom den skulle slaktes i Alta måtte den pumpes fra brønnbåt og i ventemerder i sjøen utenfor slakteriet. Det kan vi ikke tillate ettersom anlegget ligger i en nasjonal laksefjord.

Laks oppførte seg unormalt

Olsen roser selskapet for å ha reagert raskt når de fikk mistanke om sykdom. Selskapets samfunnskontakt Roger Pedersen uttalte til NRK tidligere i uka at: reglene krever at dersom det er mistanke om ILA – så skal man jobbe som om det er et faktum.

Selskapet avdekket ved en rutineundersøkelse laks som oppførte seg litt unormalt. Dette var laks som kom til selskapets slakteri på Simanes i Alta. Prøver av fisken gjort ved Veterinærinstituttet viser at det er ILA-smitte i laksen.

Store økonomiske tap

I romjula ble det påvist ILA-smitte i sin Grieg Seafoods lokalitet Kleppenes, også den ligger i Hammerfest kommune. Da måtte selskapet destruere 1.3 millioner laks. Det påførte selskapet et tap på omkring 25 millioner kroner.

– Det er ingen sammenheng mellom disse to ILA-utbruddene, sier mattilsynets spesialinspektør.

Veterinærinstituttet kjørte en sammenligningstest og fant ut at dette viruset ikke var det samme som angrep lokaliteten Kleppenes før jul i fjor. Faktisk hadde ikke veterinærinstituttet sett denne virusvarianten tidligere.