Prøvde å fjerne blodspor med løsemidler

Politiet mangler et lik, men føler seg sikre på at tiltalte har drept Stein Håvard Larsen.

Krimteknikere på Kvaløysletta i Tromsø

Krimteknikere leter etter spor i den kommunale der Hermod Magne Steinsund ble funnet drept.

Foto: Bertinussen, Rune Stoltz / NTB scanpix

Drapsvåpenet

Dette er det politiet mener var drapsvåpenet da Hermod Magne Steinsund ble drept. En Colt 38-kaliber.

Foto: Politiet

I etterforskingen av drapene på Stein Håvard Larsen og Hermod Magne Steinsund er det gjort omfattende ransaking og undersøkelser av den tiltaltes leilighet.

Steinsund ble funnet død i sin leilighet i september i 2014, men liket etter Larsen er ennå ikke funnet.

I tiltaltes leilighet er det funnet flere blodflekker, som ifølge DNA-analyser stammer fra Larsen. Politiet har videre en teori om at leiligheten til tiltale er vasket etter at drapet ble begått.

På gulvbelegget i stua er det felter som ansees som renset ved bruk av løsemidler eller sterkt vaskemiddel. På disse områdene er det ikke funnet blodspor, noe politiet mener styrker deres teori.

Ifølge bildene fra leiligheten, som er tatt kort tid etter drapet, er gardinfag fjernet, noe politiet mener er gjort for å fjerne spor av ugjerningen.

Blodflekker på en av tiltaltes bager stammer også fra avdøde Larsen.

Det ble også funnet partikler fra patroner som er avfyrt inne i leiligheten.

Klær med blod

I forbindelse med ransakingen av tiltaltes leilighet er det også gjort omfattende beslag av klær som knyttes til drapet på den savnede Stein Håvard Larsen.

En fleecegenser og en ytterjakke hadde skuddhull og fragmenter av blod og bly fra patroner, viser analysene som er gjort ved Folkehelseinstituttet. Ei skjorte med blodflekker som stammer fra Stein Håvard Larsen blir også brukt som bevis i saka.

På spørsmål fra dommeren til tiltalte om han kjente igjen plaggene, svarte 50-åringen følgende:

– Jeg skjønner ikke spørsmålet.

Skutt i hodet

Rettsmedisiner Lars Uhlin-Hansen presenterte sine funn under rettssakens andre dag. Han kan vise til at Hermod Magne Steinsund ble skutt én gang i hodet og to ganger i brystet da han ble drept.

Politiet mener prosjektilene som ble funnet i Steinsunds kropp stammer fra den tiltalte mannens antikke pistol, en Colt 38-kaliber, som ble funnet i tiltaltes hjem.

– Omfattende skuddskader av bryst og hode er den direkte dødsårsak, konkluderer Uhlin-Hansen.

Bortsett fra skuddskadene, ble det ikke påvist andre skader.

Krimteknikerne konkluderer også med at pistolen som ble brukt til å drepe Hermod Magne Steinsund er den samme som ble brukt til drapet av Stein Håvard Larsen.

Etter den sakkyndiges gjennomgang av obduksjonen og funnene, skal retten på befaring til åstedet der drapene skal ha skjedd.