Profilert SV-politiker dømt for å ha senket egen sjark med steiner

Fylkespolitiker og tidligere stortingsrepresentant, Johnny Ingebrigtsen (SV), hevdet selv det hele var et uhell, men tingretten har bestemt at han må betale en bot på 18.000 kroner.

Johnny Ingebrigtsens sjark havarert

Ingebrigtsen er nå dømt for å ha sunket sjarken sin. Her er et av Kystvaktens bilder, som viser steinene som var festet til sjarken.

Foto: Kystvakten

Ingebrigtsen er dømt for brudd på forurensningsloven, etter å ha dumpet sjarken sin på seks meters dyp utenfor Gjesvær i Nordkapp kommune i august i fjor.

Politikeren er dømt for å ha senket sjarken ved bruk av blant annet steiner hentet i fjæra, som han la på fordekket, foran styrehuset, og bandt fast i tau på sjarken.

Han fikk først et forelegg på 15.000 kroner, som han nektet å vedta. Saken havnet så i retten, der han forsvarte seg selv.

Retten mener politikeren handlet uaktsomt da han skulle slepe sjarken, og har gitt han en dom på 18.000 kroner, som er 3.000 kroner mer enn det opprinnelige forelegget.

Rettsaken ble holdt torsdag 9.august 2018.

I retten forsvarte Ingebrigtsen seg selv og nektet straffskyld.

Foto: Allan Klo / NRK

Ville kvitte seg med et problem

Påtalemyndigheten mener fiskeren Ingebrigtsen bevisst senket sin egen sjark for å kvitte seg med et problem.

NRK har fredag ikke fått et intervju med Ingebrigtsen. I retten fastholdt han at han var uskyldig i saken. I tillegg forklarte han i retten at sjarken sank ved et uhell, under slep.

– Om jeg skulle senket fartøyet med vilje, hvorfor gjorde jeg ikke heller dette i ei grop på 60 meters dyp utenfor Gjesværstappan, sa han da.

Han fortalte i retten at planen var å plassere sjarken i ei båtstø cirka 150 meter fra stedet hvor den sank.

I retten ble det gjort et stort poeng ut av at det var festet store, tunge steiner til sjarken. I tillegg mente de at fartøyet hans ikke kan ha sunket bare fordi proppen falt ut. Proppen burde etter retten sitt syn, vært festet med skruer slik at den ikke kunne løsne under slepet.

Hvis SV-politikeren ikke betaler boten, får han 36 dager i fengsel.

Johnny Ingebrigtsens sjark havarert

Sjarken ble dumpet like utenfor Gjesvær, på seks meters dyp.

Foto: Kystvakten