Jussprofessor: Historiske fiskerettigheter går foran nye oppdrettsanlegg

Jussprofessor Kirsti Strøm Bull er ikke i tvil om hvem som har førsteretten til norske fjorder. Fiskernes historiske rettigheter går foran oppdrettsnæringa, mener hun.

Oppdrettsanlegg

KONFLIKT: Fjordfiskerne er ettertrykkelig fortrengt av oppdrettsnæringa, mener lederen i Kystfiskarlaget.

Foto: Laila Lanes / NRK

Fjordfiskere og oppdrettere står steilt mot hverandre mange steder. Denne uka fortalte en fisker til NRK at kjemikalier brukt til avlusing av laks har ødelagt rekefisket for ham, og at anmeldelsen ble henlagt.

Kirsti Strøm Bull peker på at arealkonflikter er et velkjent tema på landjorda.

– Der har det over tid utviklet seg ressursrettigheter og bruksrettigheter. Historisk sett finner vi det samme i saltvann; det er dokumentert, sier Bull.

Hun mener disse historiske rettighetene er gått i glemmeboka, og at myndighetene har oppfattet fjordene og havområdene som noe de fritt kan regulere. Det kan de ikke, mener Bull.

Har glemt striden med England

Kirsti Strøm Bull

Kirsti Strøm Bull: – Staten har glemt rettshistorien.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– I år er det 65 år siden Norge vant en viktig fiskerigrensesak mot England nettopp på å påvise de lokale rettighetene blant annet i fjordene, som for eksempel Varangerfjorden. Nå er denne saken glemt. Jeg mener at dette er rettigheter som fortsatt bør ha gyldighet, sier Kirsti Strøm Bull.

Bull trekker også fram regler innenfor petroleumsvirksomheten. Loven åpner for at man har krav på erstatning hvis en oljeinstallasjon ødelegger en fiskeplass.

– I det ligger det en anerkjennelse av at fiskerne har en berettiget interesse i å verne sine plasser. Argumentasjonen da man fikk den bestemmelsen knyttet til oljevirksomheten, mener jeg kan sammenlignes med oppdrett, sier Bull.

Jussprofessoren mener det ikke er fritt fram å legge et oppdrettsanlegg hvor som helst hvis det berører gamle fiskeplasser eller ødelegger fisket.

Opplever at kystfiskerne blir fortrengt

Arne Pedersen

Arne Pedersen: – Vi er fortrengt.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Leder i Kystfiskarlaget, Arne Pedersen, driver sitt fiske i Varangerfjorden i Øst-Finnmark. Også i hans område ønsker oppdrettsnæringen flere anlegg. Han mener at gamle historiske fiskerettigheter ikke blir tatt hensyn til.

– Når oppdrettsanlegg blir lagt til gytefelt, så er dette også områder som blir brukt av fjordfiskerne. Vi er allerede ettertrykkelig fortrengt, sier Pedersen.

Han er bekymret over at det er så lite kysttorsk. Det internasjonale havforskningsrådet har konstatert at kysttorskstammen langs norskekysten er så svak at den bør fredes. Pedersen mener oppdrettsnæringen må ta noe av ansvaret, fordi de forurenser vannet og at legger anlegg på gyteplassene til torsken.

Ønsker å ha lokale fiskere med på laget

Ordfører Hans-Jacob Bønå i Vadsø sier alle må være forberedt på at laksekonsesjoner føres lengre nordover. Men han mener lokale fiskere som har sine rettigheter til fiske og fangst er en naturlig part til å bidra når en kystsoneplan for området nå skal utarbeides.

– Oppdrettsnæringen vil tilføre arbeidsplasser, men den tradisjonelle sjarkfiskeren gir også arbeidsplasser til lokalsamfunnet, så vi må prøve å ta hensyn til alle, sier Bønå.